Tegoroczne obchody Święta Karty Equipes Notre-Dame Sektora Podlaskiego przypadły w pierwszą sobotę miesiąca 7 grudnia 2019 r. Małżeństwa spotkały się w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Świętowanie rozpoczęliśmy, spełniając prośbę Maryi: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”, odmawiając część radosną różańca świętego, adorując Najświętszy Sakrament.

      Kolejnym punktem naszego spotkania była Msza Święta koncelebrowana przez doradców duchowych ekip pod przewodnictwem ks. Daniela Kowalskiego – doradcy duchowego ekipy Augustów 2. Homilię wygłosił ks. Robert Szulencki – doradca duchowy ekipy Sektora Podlaskiego i ekipy Łomża 2. Mówił o „endowskich sandałach”, w których możemy zbliżyć się do Boga. Wyjaśniał, że „endowskie sandały” wytworzone są „z miłości małżeńskiej przez osoby pragnące dążyć do świętości we współczesnym świecie. Aby trzymały się na nogach potrzebna jest dobra podeszwa: sakrament małżeński i różne paski, które pomogą utrzymać ochronę stopy, a są to konkretne punkty wysiłku: słuchanie Słowa Bożego, modlitwa osobista, modlitwa małżeńska, rodzinna, dialog małżeński, reguła życia, udział w rekolekcjach. Omijanie któregoś z nich to taki kamyk, który dostaje się pomiędzy stopę a podeszwę. Powoduje ból. W znaczeniu duchowym pojawia się ból duszy, a dalej idąc: ekipy, sektora i Ruchu”. Zachęcał, aby opatrzeć „endowskie sandały”. I wyruszyć do świętości. Przestrzegał, aby „nie słuchać tego świata, że to złe buty. Spójrzmy na nie przez duchową stronę, bo wielu powie, że to nie czas na nie. A ja mówię, że to właściwy moment na założenie «endowskich sandałów», aby za jakiś czas przy Bogu je zdjąć i cieszyć się Jego obecnością”. Przed błogosławieństwem, na parę odpowiedzialną za rekolekcje w Regionie II powołano Janusza i Janinę Jarnutowksich, dziękując im za pełnioną wcześniej posługę pary łącznikowej w Sektorze Podlaskim.

Po Mszy Świętej odbył się wspólny obiad, podczas którego mogliśmy przywitać się i porozmawiać z naszymi przyjaciółmi z innych ekip.Wysłuchaliśmy sprawozdania Beaty i Marcina Pińkowskich, którzy przedstawili nam, jak wygląda sytuacja ekip w Regionie II. W Sektorze Podlaskim obecnie jest 18 ekip. Bardzo liczymy na to, iż ziarno zasiane w Piszu podczas niedzieli informacyjnej przyniesie obfity plon.  Beata Pińkowska podzieliła się z nami swoim doświadczeniem z punktem wysiłku, jakim jest słuchanie Słowa Bożego. Opowiedziała, iż poszczególne punkty Lectio divina przeżywa przez kilka dni, tym samym Słowo z niedzielnej Eucharystii żyje w niej przez cały tydzień. Po prezentacji Beaty i Marcina Pińkowskich wysłuchaliśmy konferencji Anny Korotkiewicz pt. „Maryja, Niewiasta Eucharystii”. Usłyszeliśmy, iż „całożyciowa postawa Maryi jest postawą uległości wobec niepojętej Tajemnicy, jaką jest Eucharystia. Ona zaprasza nas do przyjęcia całym swoim życiem postawy eucharystycznej – Maryja dziękuje i wielbi Boga. Eucharystia jest darem, przez który nasze życie ma być hymnem uwielbienia i wdzięczności Bogu na wzór Magnificat Maryi”. Powyższe słowa pozwalają nam dokładniej zrozumieć, jak ważną Osobą w naszym życiu codziennym jest Maryja. Rozważając Jej życie, doświadczamy głębszego przeżywania tajemnicy Mszy Świętej, a tym samym pełniejszego zjednoczenia z Jej Synem a naszym Zbawicielem.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi ze słuchaniem Słowa Bożego. Zauważyliśmy, jak czasami trudno jest w codziennym zabieganiu znaleźć czas na zasłuchanie się w słowa Jezusa. Bardzo trafne okazało się stwierdzenie: „Jeśli chcesz – znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz – znajdziesz powód”.

Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadzoną przez ks. Mariana Szewczyka – doradcy duchowego ekipy Augustów 1 oraz modlitwą Magnificat i błogosławieństwem na czas powrotu do domu i dalszej posługi we wspólnocie. Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność małżeństwom z Szumowa za organizację spotkania oraz ciepłe przyjęcie.

Kasia i Sebastian Chudowolscy
Ekipa Augustów 2
Foto: Kazimierz Łupiński Ł1