Pierwszego grudnia 2018 roku  w Ostrawie  wspólnota  małżonków wraz z doradcami duchowymi  Republiki  Czeskiej   świętowała 71 rocznicę ogłoszenia Karty jako dokumentu założycielskiego Ruchu END. Rozradowany Ojciec  Vit  Zatloukol  przyjął nas  z otwartymi ramionami, gościliśmy  na biskupstwie. Po krótkim przywitaniu,  ks. Michał Krajewski wygłosił nam piękną  konferencję na temat zawierzenia swojego życia  Maryi. Eucharystii  przewodniczył  biskup diecezji  Ostrawsko-Opawskiej  Martin David, który skierował do nas Słowo. Byliśmy zaskoczeni znajomością Karty przez księdza biskupa. Piękna liturgiczna oprawa muzyczna sprawiła, że czuliśmy wielką wdzięczność Panu Bogu za naszą małą wspólnotę skupioną wokół Ołtarza Pańskiego. Następnie skierowaliśmy nasze kroki aby poświętować, porozmawiać,  pobyć ze sobą przy suto zastawionym stole.  Nasi doradcy i ks. biskup był razem z nami, każdy  mógł podejść , porozmawiać, przedstawić się. Skromna i pokorna postawa ks. biskupa nas zachwycała. Nasi zaproszeni  goście Małgosia i Joachim Grzonka  z zachwytem opowiadali nam o Stowarzyszeniu Ojca Caffarela i Orędownikach. Byli też z nami Ania i Romek Kobiałka  nasza Para Regionu III, skierowali do wszystkich ciepłe słowo  i wyrazili wdzięczność małżonkom za wzajemną służbę. Z troską mówili o rozwoju ruchu na Czechach i o pielęgnowaniu charyzmatu. Przepełnieni  radością i wdzięcznością za dar spotkania, przenieśliśmy  się do pobliskiej kaplicy aby adorować Najświętszy Sakrament.  Tam złożyliśmy u stóp Chrystusa całe swoje życie, rodziny i to czym żyjemy.  Otwarliśmy nasze serca, prosząc o nowego ducha aby widzieć oczami wiary.

Halina i Józef Sala