W sobotę 9 grudnia 2017 roku małżeństwa z Sektorów Mazowieckich A i B spotkały się, by upamiętnić siedemdziesiątą rocznicę ogłoszenia Karty Ekip Notre Dame. Wydarzenie miało miejsce w parafii pw. św. Zygmunta na warszawskich Bielanach. Podczas krótkiej konferencji, Helena i Paweł Kukołowiczowie przypomnieli testament i dziedzictwo ks. Henri Caffarela. Na uwagę zasługują słowa o tym, że zasadnicznym celem naszych spotkań jest poszukiwanie Chrystusa. Podkreślona została też rola wzajemnej pomocy wśród małżeństw Ruchu.

Po dwóch świadectwach miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Towarzyszyły jej rozważania na temat dobrej modlitwy, o którą trzeba się również …modlić. “Stań się samą zdolnością przyjmowania, abym cię mógł napełnić” – powiedział Jezus świętej Katarzynie ze Sieny. Po konferencji rozmawialiśmy w grupach dzielenia o tym, dlaczego wstąpiliśmy do Ruchu END oraz o tym, co otrzymujemy i co dajemy Ekipom. Warto było podjąć refleksję, czy nie jesteśmy przypadkiem nastawieni głównie na branie, ale również spostrzec, że często nawet nieświadomie wiele dajemy innym.

Centralnym punktem dnia była msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Jareckiego. Jego homilia skupiona była na trzech aspektach, które szczególnie go poruszyły podczas czytania Karty END. Jako pierwszy z nich wymienił przyjaźń w duchu ewangelizacji między duchownymi i świeckimi. Podkreślił, że to od niej zależy owoc misyjny kościoła. Następnie mówił o niezastąpionej roli świeckich w byciu apostołami Chrystusa w swoich środowiskach (w miejscu pracy, wśród sąsiadów), gdzie niekiedy duchownym trudno dotrzeć. Na koniec wskazał na zawarte w Karcie przekonanie o własnej grzeszności wierzących oraz o ich braku samowystarczalności. Przekonanie to z kolei prowadzi nas do szukania pomocy w Bogu (w modlitwie, w sakramentach) i w naszych współbraciach. Karta Ekip Notre Dame kładzie więc nacisk nie tylko na zawierzenie i zaufanie Panu Bogu, ale także na wysiłek własny. Msza święta, podobnie jak wcześniejsza adoracja Najświętszego Sakramentu, była ubogacona przepięknym śpiewem chóru.

Po Eucharystii został odczytany list, który ma zostać wysłany do Ojca Świętego Franciszka w imieniu par z Sektorów Mazowieckich A i B. Na koniec nastąpiło uroczyste przyjęcie Karty przez małżeństwa z Sektora Mazowieckiego A i B, które zakończyły pilotaż. Powstały nowe ekipy: W18A oraz W17B, a kolejne małżeństwa dołączyły do Ruchu zasilając istniejące już ekipy. W Sektorze mazowieckim A powołane zostały także dwie pary pilotujące i dwie pary informacyjne. Ciągły rozwój naszego Ruchu jest na pewno powodem do radości, szczególnie pamiętając słowa ks. biskupa o tym, że odnowa Kościoła nastąpić musi przez rodzinę.

Duże podziękowania należą się szczególnie parom odpowiedzialnym Sektorów Mazowieckich: Katarzynie i Tadeuszowi Kamińskim (Sektor A) oraz Beacie i Piotrowi Michalskim (Sektor B), którzy wspólnie zorganizowali całe spotkanie. Chwała Panu!

Kasia i Miłosz Darżynkiewicz, W11A

Link do pełnej fotorelacji – tutaj