Nasze spotkanie świąteczne w dniu 06.12.2014 r. zaczęliśmy od Eucharystii w gościnnym kościele ojców Franciszkanów, na terenie parafii św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu. Mszę świętą koncelebrowali doradcy duchowi ekip ks. salezjanin Jacek Falkowski i o. franciszkanin Jozafat Gohly. Po mszy świętej miała miejsce bardzo radosna chwila przyjęcia karty przez Aleksandrę i Grzegorza Wójcickich, którzy odbyli indywidualny pilotaż prowadzony przez Alicję i Rajmunda Potrzebów. Następnie odpowiedzialni za sektor Ania i Leszek Gerste złożyli im życzenia wytrwałości w dążeniu do świętości. Wszyscy bardzo cieszymy się z Waszej kochani decyzji i witamy Was w naszym Ruchu!

W kolejnym punkcie programu naszego święta odbyły się warsztaty biblijne prowadzone przez Asia Szura i Leszka Gerste. Uczestnicy pochylali się szczegółowo nad tekstem Magnificat. Prowadzący angażowali nas do poszukiwań tekstów porównawczych w całej Biblii. Wykonując to zadanie mogliśmy poznać inny sposób czytania Pisma Świętego i refleksji nad czytanymi wersetami.

Data naszego spotkania nie mogła pominąć programu dla dzieci. W czasie gdy ich rodzice pracowali na warsztatach, maluchy, pod opieką wolontariuszek, przygotowywały się do spotkania z Mikołajem. No i przyszedł z nieba, w którym na stałe przebywa. Wszyscy też dowiedzieliśmy się, że jest teraz wielu fałszywych Mikołajów, a poznać ich można po tym, że nie mają mitry jaką nosi święty biskup Mikołaj. Przyniósł też prezenty wszystkim grzecznym dzieciom.

Ostatnim punktem naszego spotkania była agapa, w czasie której mogliśmy próbować różnych domowych wypieków i cieszyć się swoją obecnością. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcom Franciszkanom za udostępnienie nam pomieszczeń na terenie swojej parafii i życzliwe przyjęcie z jakim stale spotyka się nasz Ruch. Bóg zapłać!

Zofia i Stanisław