W sobotę 11 grudnia 2021r Ekipy Sektora Łódzkiego wspólnie świętowały rocznicę ogłoszenia Karty Ekip Notre Dame. Spotkanie odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Przybyło nas mniej niż zazwyczaj ale cieszyliśmy się ogromnie możliwością żywej relacji wspólnoty.

Dzięki nabytym w czasie pandemii umiejętnościom korzystania z łącz internetowych, spotkanie było transmitowanie. Mogły w nim uczestniczyć małżeństwa nieobecne fizycznie na uroczystości.

Na zaproszenie Pary Sektora, przyjechali do z nas Ania i Roman Kobiałkowie z Krakowa. Wygłosili piękną, niezwykle inspirująca konferencję. Nawiązując do adwentowego „prostowania ścieżek” przypomnieli nam, że najważniejszy w życiu jest nasz Pan Jezus Chrystus, który nas powołał do Ekip, który nas wspiera, umacnia i prowadzi. On pragnie przemieniać nasze serca, aby mógł działać w naszych małżeństwach, rodzinach i wśród naszych bliźnich, przez nasze ręce i nasze słowa. Dzielili się swoim doświadczeniem przynależności do END oraz spostrzeżeniami dotyczącymi rzetelnego wypełniania zobowiązań płynących z przyjęcia Karty END. Motywowali nas i gorąco zachęcali do podejmowania posług w Ruchu. Ania i Roman rozwinęli też temat zasiadania, dzieląc się własnym świadectwem. Zwrócili uwagę na obecność Pana Jezusa, na każdym zasiadaniu. Zaproponowali postawienie trzeciego krzesła dla Niego, aby jeszcze lepiej, bardziej namacalnie poczuć i uwierzyć w obecność Pana przy nas.

Adorację przed Najświętszym Sakramentem prowadził doradca duchowy ekipy sektora ojciec Tomasz Rakowski. Rozważaliśmy i modliliśmy się słowami psalmu 131:

Panie, moje serce się nie wynosi

Oczy moje nie patrzą z góry

Nie ubiegam się o rzeczy wielkie

Ani o zbyt cudowne. I oto jestem spokojny.

Ucichłem jak niemowlę nakarmione

Przez matkę. Jestem jak nakarmione niemowlę.

Niech Izrael zaufa Panu teraz i na wieki!

Po adoracji uczestniczyliśmy we mszy św. celebrowanej przez naszych doradców duchowych: ks. dr Marka Plutę, ojca Błażeja i ojca Tomasza Rakowskiego, który wygłosił homilię. Dziękujemy naszym kapłanom za obecność i wspólną modlitwę.

Spotkanie zostało nagrane i jest dostępne na kanale YouTube parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Zachęcamy do wysłuchania konferencji.