W niedzielę 12 grudnia 2021 r. spotkaliśmy się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie na święcie karty. Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią o godzinie 12.00. Niezwykle ciekawą homilię wygłosił ksiądz rekolekcjonista – Wojciech Węgrzyniak adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Poruszono temat różnorodności w Kościele. Każdy z nas stanowi część ciała Chrystusowego jakim jest Kościół. Nie da się wierzyć w Chrystusa z pominięciem Kościoła. Sam Jezus Chrystus zwrócił się do św. Pawła „Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”, utożsamiając się tym samym z Kościołem.

Po Mszy Św. udaliśmy się do dolnego kościoła, gdzie wysłuchaliśmy interesującej konferencji “Seksualność małżeńska – dar i zadanie” o duchowym aspekcie seksualności, wygłoszonej przez dr Jacka Pulikowskiego. Prelegent powołał się na encyklikę Jana Pawła II dotyczącą seksualności, która powinna być oparta na czterech filarach: podmiotowości, znaczeniowości, funkcji więziotwórczej oraz funkcji prokreacyjnej. Powinna także łączyć trzy poziomy – duchowy, psychiczny i fizyczny.

Następnie odmówiliśmy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem, po której nastąpiło powołanie do posług. Posługę pary pilotującej powierzono Agacie i Tomaszowi Eldringom, Aleksandrze i Sylwestrowi Janikom oraz Ewie i Zbyszkowi Sieradzkim. Natomiast posługę pary łącznikowej podjęli Agnieszka i Daniel Pawłowcowie. Chwała Panu!

Ogłoszono także terminy wielkopostnego dnia skupienia (12 marca 2022) oraz zakończenia roku formacyjnego (11 czerwca 2022). Mamy nadzieję, że w w/w terminach uda nam się znów spotkać!

Święto Karty zakończyliśmy wspólnym Magnificat.

Aleksandra i Piotr Dzido W11B

Dodatkowo 19 grudnia w parafii św. Zygmunta na Bielanach Beata i Marek Mariańczykowie wygłosili konferencję zaznajamiającą z naturalnymi metodami planowania rodziny opartymi na modelu Creighton. Jesteśmy im wdzięczni, że w tym przedświątecznym okresie znaleźli czas, aby w tak klarowny sposób przedstawić istotne dla wierzących małżeństw kwestie związane z małżeńską płodnością.

Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie