W dniu 9 grudnia 2023 roku Sektor Mazowiecki B spotkał się na Święcie Karty w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Markach – Strudze.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją, po której nastąpiła Msza Święta. W jej w trakcie homilię wygłosił ks. Marcin Szatanek, nowy doradca duchowy Sektora, który zwrócił uwagę, że w okresie Adwentu najważniejsze jest oczekiwanie. Wzorem do naśladowania jest dla nas Maryja, która uczy jak szukać Boga, jak przy Nim być. Jak wspomniał – w nawiązaniu do Ewangelii o posłaniu uczniów na “żniwo” – my również jesteśmy powołani do głoszenia Chrystusa poprzez dawanie swojego świadectwa wszędzie tam, gdzie Bóg nas postawi.

Na zakończenie Mszy Świętej, Kartę Equipes Notre Dame przyjęły cztery małżeństwa, które od tej pory tworzą ekipę W18B, a także trzy małżeństwa z pilotażu indywidualnego, które dołączyły odpowiednio do ekip: W2B, W10B oraz W15B. Nie zabrakło również podziękowań dla księdza Zbigniewa Chwai za dwuletnią posługę w roli doradcy duchowego Sektora.

Następnie uczestnicy udali się na dalszą część spotkania do auli w budynku liceum oo. michalitów. Po krótkiej przerwie odbyła się konferencja ks dr Roberta Ptaka, który w tym roku formacyjnym jest regularnym gościem spotkań Sektora. Prelegent opowiadał o Eucharystii, a punktem wyjścia były słowa “wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”. Mówił o obecności żywego Jezusa, który daje się nam z miłości i o “pokarmie dla duszy” jakim jest dla nas przystępowanie do Komunii. Ks dr Robert Ptak przedstawił również warunki niezbędne, aby przeistoczenie mogło mieć miejsce (chleb i wino, obecność kapłana, który wypowiada stosowną formułę modlitwy). Na zakończenie konferencji prelegent odpowiedział na pytania uczestników, związane z Eucharystią.

Po posiłku i wspólnych rozmowach Magda i Dariusz Rogalowie podzielili się swoim świadectwem na temat odkrywania drogi do Boga i do siebie wzajemnie, a także o posłudze w roli pary informacyjnej.

Następnie w podziale na grupy uczestnicy wymieniali się refleksjami na temat świętowania niedzieli, przygotowywania się do Mszy Świętej, a także na Boże Narodzenie. Na koniec tej części, przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali wnioski ze wspólnych rozważań. Zwieńczeniem spotkania była modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz hymnem Magnificat.