Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to coroczny czas święta Ruchu Equipes Notre-Dame. Święto Karty celebrowaliśmy w Sektorze Mazowieckim C 9 grudnia 2023. Spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej św. Franciszka na warszawskim Mokotowie. Świętowanie rozpoczęliśmy od tego, co najistotniejsze, czyli wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Jacek Wiliński, Doradca Duchowy Ekipy Sektora Mazowieckiego C oraz ekipy MC5. Koncelebrował o. Dezyderiusz Jan Pol, Doradca Duchowy ekipy MC1. W kazaniu ks. Jacek zwrócił uwagę na cechy, które mogą pomóc nam w niesieniu nauki Bożej we współczesnym świecie – pokorę i cierpliwość. Wspomniał także o walce duchowej oraz konieczności zawalczenia o nasze zbawienie. Przypomniał o tym, że nowe Ekipy rodzą się z doświadczenia innych i strukturze Ruchu, która pomaga nam w świadczeniu o Chrystusie. Wybrzmiały także słowa „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Ksiądz zachęcał, by dawać innym to, co się ma, a siebie samego oddawać Bogu. Zwrócił uwagę na to, że nie można ofiarować innym tego, czego sami nie mamy, podkreślając konieczność szukania i pogłębiania relacji z Jezusem.

Po Mszy świętej nastąpiło przyjęcie Karty END przez nową parę. Jedna z par odnowiła przyjęcie karty. Odpowiedzialni naszego sektora: Justyna i Łukasz Kowalscy przekazali nominacje dla par obejmujących nowe posługi: pary łącznikowej (Marty i Marka Biedrzyckich z MC6), pilotującej (Justyny i Sławomira Łata z MC22) oraz informacyjnej (Doroty i Jacka Bartoszków z MC22). Zachęcali także, by mówić o Ruchu Equipe Notre Dame w swoich parafiach np. w czasie wizyty duszpasterskiej.

Następnie udaliśmy się na drugie śniadanie, w czasie którego mogliśmy nie tylko się posilić, ale także porozmawiać przy wspólnym stole.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja Heleny i Pawła Kukołowiczów (byłej pary odpowiedzialnej Super-Regionu Polska-Europa Środkowa), którą kierowali przede wszystkim do par z krótszym stażem w Ruchu. Przywołali oni historię powstawania END, towarzyszącym temu wyzwaniom i obawom, tworzeniu się reguły wspólnoty- Karty END. Przypomnieli, że celem małżeństw i doradców duchowych jest aktywne i wspólne dążenie do świętości przy uczciwym przestrzeganiu przyjętych zasad i oddaniu się Maryi, a małżeństwo jest obrazem Boga. Przybliżyli postać księdza Caffarela – proroka małżeństwa posłanego do realizacji dzieła END i wsparcia rozwoju duchowości małżeńskiej. Wskazali kolejne kroki budowania relacji z małżonkiem i Bogiem: spotkanie, poznawanie i poszukiwanie oraz pragnienie żywej obecności. Nawiązali do istoty obchodzenia Święta Karty jako święta małżeństwa i dziękczynienia za ten niezwykły dar.

Ostatnią częścią spotkania były grupy dzielenia. Mogliśmy poznać małżeństwa z innych ekip naszego sektora i podzielić się naszymi doświadczeniami odpowiadając na pytanie: „Jak konkretne punkty wysiłku pomagają nam poznać Jezusa i współmałżonka?”. Dzielnie z parami z różnym stażem małżeńskim, w różnej sytuacji to nie tylko dawanie świadectwa, ale przed wszystkim żywa zachęta do ciągłego odkrywania duchowości małżeńskiej oraz wzajemnej inspiracji.

Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy śpiewem, błogosławieństwa i krótkich ogłoszeń.

Podsumowując dotychczasową obecność w END, korzystanie z charyzmatu Karty i własnych doświadczeń Helena i Paweł zamknęli swoją konferencję słowami: „Jesteśmy ważnym narzędziem Bożego działania w świecie”. Pozostaje nam pamiętać na co dzień o tym niezwykłym wyróżnieniu, ale i zadaniu jakie dla każdego z nas przynosi obecność w Equipes Notre Dame.

Tekst: Marta Potapczyk (MC13)

Foto: Joanna Podlewska (MC5) & Marek Biedrzycki (MC6)