Święto Karty w Sektorze Mazowieckim w tym roku było dużym wydarzeniem, ze względu na obecność Księdza Arcybiskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Henryka Hosera. Zastanawialiśmy się co powie nam Ksiądz Arcybiskup. Szanowny Gość okazał się niedużej postury, ale już po pierwszych słowach homilii wiedzieliśmy, że mamy przed sobą człowieka dużego formatu.

Nie ma wątpliwości stanął przed nami Pasterz, który zna Equipes Notre- Dame, doskonale rozumie czym jest duchowość małżeńska, jaką wartość stanowi małżeństwo i rodzina. Okazało się, że Ksiądz Arcybiskup nie tylko zna dzieła i myśli księdza Henri Caffarela, ale i małżeństwa, które wniosły wkład w rozwój Ruchu, o których my nic nie słyszeliśmy. Zupełną rewelacją jest to, że chciałby mieć w swojej diecezji szkołę modlitwy na wzór szkoły księdza Caffarela.

Małżeństwa skupione w Ruchu, wierne sobie – mówił Ksiądz Arcybiskup – są wyrzutem sumienia dla otoczenia, wstrętnym obrazem, prowokacją dla innych. To pewien etos życia w dzisiejszym świecie, w świecie gdzie wierność jest ośmieszana a partnerów zmienia się częściej niż rękawiczki. Tymczasem miłość oblubieńcza to nie czas zaprzeszły dokonany, to nie coś staromodnego, ale najwyższy stopień miłości – dar osobowy nie materialny. Ksiądz Arcybiskup widzi drogę którą idziemy, mało tego mamy przekonanie, że widzi więcej i dalej. Takich Pasterzy nam potrzeba! Jesteśmy pod wrażeniem Jego osoby i tego, co powiedział.

Życie duchowe rozwija się stopniowo, działa tu prawo stopniowości, wspominał Ksiądz Arcybiskup przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II na audiencji dla END w Rzymie w 1979 roku. Rodzina jest domowym kościołem, ognisko rodzinne foyer jest symbolem Boga. Wiele cennych myśli. Warto sięgnąć do całości wygłoszonego słowa ponownie.

Jedno jest dla nas samych ważne jako członków Equipes Notre-Dame. Oto Ksiądz Arcybiskup uhonorował nas, uświadamiając, że należymy do doborowego klubu, herbowego. Przynależność do Ruchu to prawdziwa nobilitacja. I tak jest, i tak ma być. My tak właśnie nieskromnie uważamy. Jesteśmy dumni z tego, że należymy do END.

Cieszymy się, że Ruch się rozwija, że nowe małżeństwa podczas Eucharystii w obecności Księdza Arcybiskupa przyjęły Kartę END. Słuszny wybór, właściwa deklaracja chciałoby się powiedzieć. Życzymy im mocy i siły duchowej w rozwijaniu swego małżeńskiego powołania do miłości i świętości.

Po mszy świętej przy kanapkach i ciepłej herbacie mieliśmy okazję porozmawiać z Ojcem Dezyderiuszem. Kto by pomyślał mamy wspólnych znajomych. Dziękujemy Jasi i Januszowi Jarnutowskim za wspólną podróż do Warszawy i doświadczenie braterskich relacji.

Byliśmy utrudzeni ale pełni zadowolenia z kolejnego dnia, który Pan Bóg dał nam szczęśliwie przeżyć i pozwolił doświadczyć daru spotkania.

Wiesia i Krzysztof Staniszewscy z Łomży