W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny małżeństwa z Sektora Podlaskiego świętowały kolejną rocznicę przyjęcia Karty END. Spotkanie ekip rozpoczęło się od przywitania przez Parę Sektora Halinę i Kazimierza Łupińskich w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa na temat: „Spotkanie przygotowawcze” do spotkania Ekipy przedstawione przez Ks. Wojciecha Zyśka – doradcę duchowego Ekip Somianka 1 i Somianka 2 oraz Wandę i Rafała Turków z Ekipy S1 – pełniących posługę Pary Łącznikowej. 

Spotkanie przygotowawcze odgrywa bardzo ważną rolę w przygotowaniu do spotkania Ekipy. Umawiamy się na nie z doradcą duchowym na około tydzień przed spotkaniem Ekipy. Do tego czasu małżeństwa przysyłają refleksje oraz intencje. Spotkanie odbywa się u pary odpowiedzialnej ekipy oraz jest zapraszane jedno małżeństwo, które późnej prowadzi modlitwę. Zaczynamy od wspólnego posiłku, następnie jest modlitwa i omówienie każdego punktu ze spotkania miesięcznego. Po tym Para Odpowiedzialna wysyła do małżeństw ekipy e-mail z pytaniami związanymi z tematem, na które będziemy odpowiadać na spotkaniu miesięcznym.
Kolejnym punktem była Eucharystia, na którą przeszliśmy do Kościoła w Parafii Chrystusa Zbawiciela. Mszy św. koncelebrowanej przez Doradców Duchowych przewodniczył miejscowy proboszcz Ks. Romuald Ciesielski – doradca duchowy Ekip Przasnysz 1 i Przasnysz 2, a homilie wygłosił Ks. Wojciech Zyśk. Po Komunii św. małżeństwa z Ekip Przasnysz 1 i Przasnysz 2 oraz 1 małżeństwo z Ekipy Grajewo 4 przyjęły kartę END. Przypadającą tego dnia Godzinę łaski celebrowaliśmy poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu.
Po wspólnym obiedzie odbyły się spotkania małżeństw i doradców duchowych w grupach mieszanych. Dzieliliśmy się refleksjami na tematy: Kim dla mnie jest Maryja i jaką rolę pełni w moim życiu? Oraz Jakie jest moje nastawienie do spotkań ekipy? Czy przychodzę żeby dawać czy brać? Dla wielu małżeństw jest to istotny punkt programu, ponieważ mogą się wymienić doświadczeniami oraz różnorodnością spostrzeżeń z małżeństwami z innych ekip. Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, odmówiliśmy Magnificat i pobłogosławił nas Ks. Robert Szulencki – Doradca Duchowy Ekipy Sektora.
Chwała Panu
Marta i Mariusz Bryk