Tegoroczne Święto Karty Sektora Podlaskiego odbyło się 9 grudnia w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.
Pierwsza część spotkania miała miejsce w Grajewskim Centrum Życia Chrześcijańskiego “Godność Człowieka”.  Ks. Dariusz Łapiński –  proboszcz parafii niezwykle ciepło przywitał wszystkich małżonków i doradców duchowych oraz przybliżył historię parafii. Para Odpowiedzialna Sektora Podlaskiego – Basia i Kazik Karwowscy – serdecznie podziękowali Beatce i Andrzejowi Garlickim za ich dotychczas pełnioną posługę prowadzenia sesji dla par odpowiedzialnych, zwracając szczególną uwagę na ich świadectwo wiary, pomoc i miłość.
Następnie Wiesia i Krzysztof Staniszewscy przedstawili historię powstania ruchu END w Sektorze Podlaskim. Inicjatorami ruchu byli wówczas Małgosia i Joachim Grzonkowie, którzy mieli doświadczenie wspólnoty w Domowym Kościele. Pierwszym doradcą duchowym był Ks. Wojciech Zyśk. Wiesia i Krzysztof podzielili się również przeżyciami związanymi z udziałem w pogrzebie Małgosi Grzonki. Krzysztof odczytał treść wzruszającego, pożegnalnego listu Małgosi. Wystąpienie Wiesi i Krzysztofa zakończyła projekcja krótkiego filmu z jej pogrzebu.
Kolejnym punktem spotkania była konferencja Agnieszki i Jacka Frydrychów pt. “Etyka pożycia małżeńskiego”. Treść konferencji dotyczyła fizycznego i duchowego wymiaru miłości płodnej, aktów czułości, celebracji aktu małżeńskiego, czystości małżonków i jej zagrożeń oraz trudności w przeżywaniu aktu małżeńskiego. Agnieszka i Jacek wielokrotnie nawiązywali do cytatów z Pisma Świętego: Rz 28; Hbr 13, 4; 1 Tes 4, 3-7; 1 Kor 6, 9-10; 1 Kor 6, 12-20, 1 Kor 7, 3-5. Podkreślali, iż małżonkowie uczestniczą w akcie stwórczym Boga oraz znaczeniu aktu małżeńskiego, który powinien prowadzić do pełnego zjednoczenia.
W następnym punkcie spotkania ks. Grzegorz Karwowski omówił szczegółowo budowę Mszy św.: obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię eucharystyczną oraz obrzędy zakończenia. Zaznaczył, iż codzienny udział we Mszy św. pozwala poznać całe Słowo Boże.
Zamiast spotkań w grupach małżonkowie losowali parę, z którą spożywali obiad i mogli integrować się.
Po spotkaniu w domu parafialnym, małżonkowie udali się na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej.
Kulminacyjnym punktem Święta Karty była Msza św., której przewodniczył ks. Robert Szulencki doradca duchowy Ekipy Sektora Podlaskiego, koncelebrowali ks. Adam Sierzputowski, który wygłosił kazanie i ks. Grzegorz Karwowski.
Udział w tegorocznym Święcie Karty był dla wszystkich małżonków niewątpliwie budującym doświadczeniem duchowym. Każde wypowiedziane na spotkaniu słowo, pogłębi nasze relacje z Panem Bogiem i pomoże odnaleźć drogi do świętości w naszym codziennym życiu.
Dziękujemy Wam za dar wspólnego świętowania
Z Panem Bogiem
Małżonkowie z Ekipy Szumowo