75 – lecie ustanowienia Karty END Sektor Podlaski świętował w sobotę 10 grudnia w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Po spotkaniach przy kawie, ciachu i kanapkach już oficjalnie powitała nas para sektora Basia i Kazik Karwowscy. Następnie krótką historię parafii opowiedział nam gospodarz miejsca ks. Jacek Czaplicki – proboszcz.

Bardzo ciekawą konferencję na temat „Komunikacji w małżeństwie” poprowadzili Agnieszka i Jacek Frydrych. Dobra komunikacja powinna opierać się na szczerości i uczciwości. Podstawą komunikacji w małżeństwie jest rozmowa. Dialog ma prowadzić nas do zrozumienia i ma być pomocą w rozwiązywaniu różnych konfliktów. „Gniewajcie się, a nie grzeszcie: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”.

Bardzo poruszające świadectwo o „Modlitwie małżeńskiej” wygłosili Jola i Andrzej Bukowscy z Augustowa. Opowiedzieli jak każde z nich różnorodnie wzrastało duchowo – jednak najbardziej ich związek budowała modlitwa małżeńska. Wspólne modlitwy, czytanie i rozważanie Pisma Św. umacniały ich relację małżeńską. Natomiast „Obowiązkiem zasiadania” podzielili się Renata i Tomasz Głęboccy. Jak sami mówią ten punkt wysiłku zmobilizował ich do rozmów. Dialog przemienił ich relacje małżeńskie, wręcz zaznajomił ich na nowo. Przekonani są o tym, że obecność zapalonej świecy i wezwanie Ducha św. daje im świadomość, że sprawy rozwiązuje się łatwiej, a rozmowa sprawia im więcej przyjemności.

Kolejnym punktem było spotkanie małżeństw w grupach mieszanych, gdzie dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami na temat Komunikacja w małżeństwie na drodze do świętości. Ten punkt spotkania jest dla nas zawsze bardzo ubogacający, ponieważ możemy w nim bliżej poznać małżeństwa z naszego Sektora i wymienić się myślami.

Po przerwie obiadowej nadszedł czas na najważniejszy punkt naszej uroczystości czyli Eucharystię, której przewodniczył ks. Robert Szulencki doradca duchowy ekipy sektora, a homilię wygłosił ks. Jacek Czaplicki. Podzielił się z nami istotną myślą; iż Ruch jest wtedy silny, kiedy potrafi wyjść poza swoje kręgi, a my posiądziemy umiejętność przekraczania samych siebie. Na zakończenie życzył wszystkim uczestnikom spotkania ognia w rozwoju duchowości małżeńskiej. Adorację pięknym śpiewem ubogacili Ania i Janusz Nachtygalowie z Przasnysza. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym Magnifikat oraz podzieliliśmy się chlebem.

Z Panem Bogiem

Marta i Mariusz Bryk z ekipy Somianka II