W dniu 5 grudnia 2015 roku w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie, Sektor Podlaski obchodził 68 rocznicę proklamowania Karty Equipes Notre-Dame. Na spotkanie przybyło 70 członków ruchu z Augustowa, Grajewa, Łomży, Somianki i Zambrowa oraz 5 kapłanów – doradców duchowych ekip. Uroczystość rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty i powierzeniem tego dnia Panu Bogu i Matce Najświętszej. Następnie ks. Michał Turbaczewski – doradca duchowy Ekipy Sektora wygłosił konferencję na temat życia we wspólnocie. Podał konkretnie punkty, które mają wpływ na tworzenie duchowości małżeńskiej. Podkreślił, że we wspólnocie małżonkowie uczą się patrzeć na sakrament małżeństwa i na pewno musi to być jeden sposób patrzenia, jeden sposób myślenia o tym sakramencie.

Centralnym punktem święta była Eucharystia w intencji Ruchu, którą przeżywaliśmy ze wspólnotą parafialną. Mszy św. w intencji małżeństw z END przewodniczył JE. ks. Biskup Janusz Stepnowski. Z racji tego, że w parafii odbywały się rekolekcje adwentowe homilię wygłosił ksiądz rekolekcjonista. Myślą przewodnią kazania było dziękczynienie składane Bogu za wszystko, co nas spotyka ze strony Opatrzności Bożej, a nawet za to, co nas czeka w przyszłości. Bezgraniczne zaufanie Bogu pozwoli na Jego prowadzenie. Homilia i świadectwo tego młodego, dynamicznego kapłana wzruszyło nas wszystkich i pięknie wpisało się w przeżywanie Święta Karty. Po komunii św. nastąpił moment przyjęcia Karty przez ekipę Grajewo 2 i dwa małżeństwa z pilotażu indywidualnego z ekipy zambrowskiej.

Po obiedzie konferencję wygłosili Katarzyna i Marek Rymsza, Para Odpowiedzialna Regionu 2. Tematem konferencji była reguła życia. Polega ona na ustaleniu, przez każdego współmałżonka indywidualnie, pewnego osobistego wysiłku w zakresie jednej lub kilku spraw w życiu, co dopomoże mu we wzroście duchowym. Chodzi tu o stopniowe i wytrwałe umacnianie się na drodze przezwyciężania naszych słabości w życiu i ulepszania niektórych naszych cech. Poznajemy prawdę o sobie poprzez refleksję nad naszym życiem osobistym, małżeńskim, rodzinnym. Staramy się eliminować to, co przysłania nam widzenie i pełnienie woli Bożej. Ponieważ chodzi o drogę rozwoju duchowego, na której wzrost nie odbywa się w sposób ciągły, musimy podejmować ją bez przerwy. Potrzebujemy nieustannej weryfikacji reguły i pomocy Bożej w jej wypełnianiu. Potem odbyło się spotkanie w grupach, gdzie dzieliliśmy się naszym przeżywaniem reguły życia, reguły, która była dla nas ważna, udała się nam i która miała wpływ na nasz rozwój duchowy. Próbowaliśmy odpowiedzieć też na pytania: jak udaje nam się ustalić regułę życia?, co ułatwia nam wybór reguły życia?, co utrudnia nam realizację reguły życia i jak sobie z tym radzimy?

Następnie odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. Rozważaniu poddaliśmy słowa Ewangelii wg. św. Mateusza 9.2. „I oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj Synu. Odpuszczają ci się twoje grzechy”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za przygotowanie naszego świętowania a szczególnie proboszczowi ks. Jarosławowi Olszewskiemu za udostępnienie nam pomieszczeń na terenie swojej parafii i życzliwe przyjęcie z jakim stale spotyka się nasz ruch. Bóg zapłać!

Irena i Dariusz Rogińscy