Każde świętowanie w gronie bliskich osób jest zawsze wydarzeniem radosnym i oczekiwanym. Tak było w dniu 7 grudnia 2019 r., kiedy to małżonkowie z Sektora Wielkopolska A ze swoimi dziećmi i wnukami przybyli do parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na poznańskiej Starołęce, gdzie ksiądz proboszcz Paweł Pacholak po ojcowsku udzielił nam swojej gościny. Tu przeżywaliśmy Święto Karty END łącząc się duchowo ze wszystkimi małżonkami na całym świecie należącymi do naszego ruchu.

Tym większa była radość, gdy przy ołtarzu podczas Eucharystii był z nami pasterz Kościoła Poznańskiego ksiądz biskup Damian Bryl. W słowie pasterskim skierowanym do nas zachęcał do odważnego dawania świadectwa prawdziwego chrześcijańskiego życia małżonków, którzy w ten sposób głoszą, że Jezus żyje i działa w świecie.

Ksiądz Paweł Pacholak, doradca duchowy dwóch ekip END, wygłosił dla nas interesującą konferencję n.t. przestrzeni teologicznej w „kościele domowym” czyli w rodzinie. Zaakcentował kilka cennych myśli zwracając uwagę na to, że „… zostaliśmy wybrani, abyśmy stali przed Panem i Jemu służyli…”. Podkreślił znaczenie podwójnego stołu w domu – jeden dla jedzenia posiłków, drugi dla czytania Słowa Bożego. Przypomniał nam, że jesteśmy nawzajem odpowiedzialni za zbawienie współmałżonka. Podkreślił, że małżeństwo jest święte, stanowi przestrzeń konsekrowaną, której trzeba bronić, która jest „ziemią wybranych”. Należąc do Ruchu END mamy narzędzia, które pozwalają nam budować i uświęcać relacje w małżeństwie i rodzinie.

Ksiądz Paweł zachęcił nas, aby nasza myśl była głębsza, a odpowiedź odważniejsza. Stawką jest zbawienie nasze, naszych dzieci, kapłanów i wielu jeszcze osób, na które w jakiś sposób możemy oddziaływać.

Odwiedził nas także Święty Mikołaj w towarzystwie dwóch reniferów !!! Przybył głównie do dzieci, które otoczyły go z wielką chęcią, gdyż miał ze sobą worek z prezentami.

Ania i Jurek K.

Link do zdjęć

Dziękujemy ekipom A8 i A9 za wspaniałą organizację spotkania, a Świętemu Mikołajowi za odwiedziny i podarki dla dzieci.

Małżeństwo Odpowiedzialne Sektora Wielkopolska A

Bożena i Krzysztof K.