8 grudnia świętowaliśmy 66 rocznicę proklamowania Karty END. Dzień szczególny, dzień świąteczny, dzień Niepokalanego Poczęcia naszej Matki. Punktem centralnym była Eucharystia koncelebrowana w kościele św. Józefa na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, przez księdza biskupa Damiana Bryla oraz doradcę duchowego ekipy sektora – ks. Grzegorza Kałdowskiego. Ksiądz biskup w homilii mówił o przyjmowaniu wszystkiego co Bóg nam przewidział, nawet tego co nie pasuje do naszych ludzkich planów, co je burzy. Czy jesteśmy na to rzeczywiście gotowi? Czy przyjmiemy boże plany, czy też pojawi się w nas bunt? Czy stać nas, by jak Maryja przyjąć nawet te boże plany, które były dla niej niezrozumiałe, których się lękała i które wywróciły całe jej życie? Wielką radością dla nas wszystkich było wejście do END i przyjęcie Karty przez nową ekipę z Tarnowa Podgórnego. Potem przyszedł czas na refleksje o jednym z naszych zadań – regule życia i czas powrotu do początków naszego ruchu i o.Caffarelu w filmie pt „Caffarel – ktoś przy naszym boku” . Był też czas radości spotkania, rozmowy przy stole i procesja światła we wspólnocie z naszymi biskupami, kapłanami oraz członkami innych ruchów którym patronuje Matka Boża. Dziękujemy za gościnę ojcom karmelitom, wszystkim za liczny udział, za wkład pracy w przygotowania i przede wszystkim za piękną , świąteczną atmosferę. W tym samym dniu sto kilometrów od Poznania – w Licheniu ,trzy ekipy brały udział w uroczystościach łącząc Święto Karty i Święto patronalne Księży Marianów. Bogu niech będą dzięki za gotowość małżeństw do podejmowania służby w Kościele.

Honorata i Sławek