62 rocznicę ogłoszenia Karty Equipes Notre Dame w Sektorze Wielkopolskim przeżywaliśmy w duchowej łączności z małżeństwami END na całym świecie uczestnicząc w Procesji Światła ku czci Niepokalanie Poczętej Maryi i Mszy świętej w Katedrze Poznańskiej razem z naszymi biskupami: Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim oraz Biskupami Pomocniczymi.
Włączyliśmy się czynnie w Procesję, której intencja jest piękna, bo odbywa się ku czci Niepokalanie Poczętej! Ma ona wskazywać Maryję jako tę, która rozświetla drogi naszego życia, prowadzi nas do Chrystusa!

Przeżywaliśmy ten szczególny dzień w łączności z naszym Arcybiskupem, biskupami pomocniczymi, kapłanami, przedstawicielami różnych wspólnot i całym Kościołem Powszechnym.
Nasz udział był świadectwem, że nasz ruch jest ruchem ludzi aktywnych, że małżeństwa Equipes Notre Dame nie zamykają się na innych ludzi ale chcą dawać świadectwo życia Ewangelią Chrystusa!
Nasze małżeństwa włączyły się również w Liturgię Słowa oraz modlitwę wiernych podczas Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Marek Jędraszewski.
Przypadło nam w udziale złożenie podziękowań na ręce Biskupa w imieniu wszystkich zgromadzonych wokół Stołu Pańskiego oraz własnym – za piękną procesję połączoną z Różańcem świętym oraz Mszę świętą.
Dziękujemy wszystkim małżeństwom uczestniczącym w tej uroczystości oraz tym, którzy z różnych powodów nie mogli być obecni ciałem ale byli z nami duchem! Za Wasze świadectwo Bóg zapłać!

Iza i Andrzej

Galeria zdjęć