Rekolekcje END w klasztorze sióstr Dominikanek w Rögle.

KLIKNIJ* Siostry Dominikanki w Rögle.

 

 

 

 

 

KLIKNIJ* Ojciec Władysław Mężyk opiekun duchowy rekolekcji i ekipy w Jönköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie kobiety oczekujące synów – Maryja i Elżbieta. Dwóch mężczyzn, którzy im towarzyszyli – Józef i Zachariasz.
Dwoje dzieci w łonach matek – Jezus i Jan.
Małżeństwo – Basia i Michał wraz synkiem Szarbelem i ich drugim dzieckiem noszonym jeszcze pod sercem,
przyjechali do Szwecji, aby poprowadzić rekolekcje dla małżeństw u sióstr Dominikanek w Rögle.

Piątek 31 maja.
Pierwszy dzień rekolekcji, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Temat rekolekcji: ”Małżeństwa obleczone w Magnificat”.
Czyżby przypadek? Nie, nie ma przypadków.
To spełniająca się wola Boża dla osób, które odpowiedziały ”tak” na zaproszenie.

Spotkanie.
Gdy spotykasz inne osoby z otwartym sercem zawsze spotykasz Boga. Jakież to musiało być spotkanie Maryi i Elżbiety skoro z tego spotkania wypłynęło Magnificat? Co sprawiło, że 11 par małżeńskich zostawiło swoje domy, obowiązki i udało się w podróż do Rögle, aby spotkać inne małżeństwa i rozważać Słowo Boże? Poprzez rozważanie Słowa metodą Lectio Divina możemy prowadzić dialog ze Stwórcą, rozważać Jego Słowo kierowane konkretnie do nas. Tego nauczyli nas Basia i Michał na jednym z prelekcji. Przez spotkanie z Żywym Słowem rodzi się dobro.

Sobota 1 czerwca.
Kolejne spotkanie – siostry Veroniki mieszkającej w klasztorze w Rögle. Z jej świadectwa dowiadujemy się szczegółów z jej życia w Paryżu, dorastania w wielodzietnej rodzinie, o poznaniu ojca Caffarela i jego wpływie na jej postrzeganie ruchu dla małżeństw END. Dobra rodzącego się ze spotkań nie można zatrzymywać dla siebie, trzeba się nim dzielić. Pod wpływem spotkania ojca Caffarela i uczestnictwa w jego Szkole modlitwy w Troussures siostra Veronika napisała książkę pt.”Vägar till bön”    („Drogi do modlitwy” ), w której to znajdujemy odpowiedzi na pytanie: „Jak się modlić?”.

Niedziela 2 czerwca
Ostatni dzień rekolekcji, święto Bożego Ciała (obchodzone w Szwecji w niedzielę)
„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Ziarno Słowa Bożego zostało zasiane i umocniło nas w przekonaniu,
że każdy podjęty wysiłek na chwałę Bożą przynosi dobre owoce.
Dziękujemy parze prowadzącej – Basi i Michałowi  Pawelec – za ich wysiłek przyjazdu do Szwecji,
za zaangażowanie w ruch END oraz ponowne odkrycie Słowa Bożego, które prowadzi nas do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.
My też doświadczyliśmy radości tego spotkania, podobnie jak to które miało miejsce w pewnym miasteczku między Maryją i Elżbietą.

Katarzyna i Konrad Filipowicz

Zdjęcia:
Maciej Szwed