Drogie Małżeństwa i Drodzy Kapłani Doradcy Duchowi!

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w sobotniej Mszy św. sprawowanej w Bogocie przez Doradcę Duchowego Ojca Ricardo Londoño było dla Was radością. Mogliśmy nie tylko uczestniczyć we Mszy św., co w naszej polskiej rzeczywistości szczęśliwie nie jest trudne, ale mogliśmy w ten sposób spotkać wielką międzynarodową rodzinę małżeństw i kapłanów doradców duchowych uczestniczących w Ruchu Equipes Notre-Dame. W sumie do transmisji przekazywanej przez facebook dołączyło 9000 różnych uczestników.

Bardzo Was prosimy, abyście regularnie zaglądali na naszą stronę. Poprzez stronę internetową będziemy przekazywali najnowsze wiadomości odnoszące się do życia naszego Ruchu.

Docierają do nas informacje, że są ekipy, które z powodu ograniczeń w poruszaniu się zorganizowały spotkania ekip drogą elektroniczną. Taka forma ma wiele ograniczeń i nie zastąpi rzeczywistego spotkania. Niemniej jeżeli spotkanie marcowe jeszcze się nie odbyło spróbujcie zorganizować je w tej formie. Jeżeli nie wiecie jak zestawić połączenie internetowe prosimy o kontakt z Marzenką i Jackiem Kozaczukami, którzy są odpowiedzialni za naszą stronę internetową (strona@end.org.pl). Spotkanie kwietniowe prosimy przesuńcie na czas po świętach. Istnieje iskierka nadziei, że po świętach będziemy mogli powrócić do spotykania twarzą w twarz.

Nie rezygnujmy z przygotowania do kolejnego spotkania, realizujmy wszystkie punkty wysiłku. Być może, ze względu na istniejące ograniczenia, będziemy zmuszeni zmienić regułę życia. Reguła życia powinna być zawsze dopasowywana do aktualnej naszej sytuacji.
Pan Bóg daje nam szczególny czas, w którym ogromna większość z nas ma więcej czasu na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, czytanie duchowe. Wykorzystajmy go!

Papież Franciszek wezwał nas do odmówienia 25 marca w południe, w dniu, w którym wspominamy Zwiastowanie Pańskie, jednego Ojcze Nasz. Włączmy się w tę modlitwę, gdziekolwiek będziemy.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy zapewniając o naszej modlitwie! Magnificat!

Helena i Paweł Kukołowiczowie, para odpowiedzialna SR Polska Europa – Środkowa

Pamiętajcie o modlitwie za ks. Adama Ceynowę. Spotkaliśmy go w grudniu na zakończeniu pliotażu w Gdyni. Jego słowa budziły nadzieję i mobilizowały do wysiłku.