„Trzy ołtarze w małżeństwie” – rekolekcje Zaniemyśl 15-17.10.2021 r.

W dniach 15-17 października 2021 r. odbyły się w Zaniemyślu rekolekcje Equipes Notre – Dame.
„Trzy ołtarze w małżeństwie”. W konferencjach prowadzonych przez księdza Adama Pawłowskiego uczestniczyło 16 par. Rekolekcje miały na celu przybliżyć małżonków do Pana Boga i do siebie wskazując na przestrzenie troski o wzajemną świętość.

W pierwszej kolejności uwaga małżonków skierowana została na Ołtarz Eucharystyczny, a więc uczestniczenie w życiu Kościoła poprzez Eucharystię, modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną.

Jako kolejny Ołtarz przedstawiony został stół rodzinny, przy którym gromadzenie powinno być okazją do zacieśniania więzi, rozmów, świadectw i pogłębiania wiary.

W końcu mowa była także o ostatnim Ołtarzu – łożu małżeńskim, w którym dokonuje się zjednoczenie małżonków
oraz możliwe staje się dla nich  uczestniczenie w Boskim dziele stworzenia.

Małżonkowie, zachęceni do dbałości o równoległy rozwój wszystkich przedstawionych sfer, wyjechali duchowo ubogaceni
o przeżyty z Panem Bogiem czas, zdobytą wiedzę, świadectwa innych oraz nowe znajomości.

Bóg zapłać za ten dobry czas,
posługę ks. Adama Pawłowskiego
oraz Pary Odpowiedzialnej za organizację rekolekcji!

Świadectwo: Basia i Maciej
Zdjęcia: Agnieszka i Andrzej