Drodzy małżonkowie i doradcy duchowi !

18 października w Paryżu miało miejsce zakończenie procesu beatyfikacyjnego o. Caffarel’a na szczeblu diecezjalnym. Uroczystości miały bardzo doniosły charakter. Kościół Św.Augustyna w którym 1947 roku proklamowana była Karta END tego dnia był przeniknięty wspomnieniem i modlitwą w intencji naszego Założyciela. Dziękujemy Panu Bogu że wspólnie z kilkoma małżeństwami z Polski dane nam było być w miejscu gdzie tego dnia biło serce Ruchu END w łączności z wszystkimi małżeństwami na świecie. Podczas Eucharystii przed ołtarzem wystawione było zdjęcie ze spotkania papieża Pawła VI z o. Caffarelem. Mocno wierzymy że beatyfikowany 19 października papież Paweł VI będzie równie serdecznie witał się z o. Caffarelem w gronie błogosławionych.

Lucyna i Krzysztof
Para Regionu END Polska

Bardzo dziękujemy Małgosi i Joachimowi oraz wszystkim Parom Sektorów za przygotowanie w Regionie Eucharystii, nabożeństw i modlitw w łączności z ceremonią w Paryżu.