“…Kiedy się razem zbieracie,ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów,już to laskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków,albo wyjaśniania:wszystko niech służy zbudowaniu…”(Kor 14,26-27)
Ojciec Karol Meissner OSB przez całe swoje życie aktywnie uczestniczy w powstawaniu wielu Dzieł Bożych. Ma również swój udział w powstaniu Equipes Notre-Dame w Polsce. Wspierał małżeństwa które organizowały Ruch w naszym kraju, był pierwszym Doradcą Duchowym Ekipy Odpowiedzialnej Sektora Wydzielonego Polska. Cały czas zajmuje go tematyka życia małżeńskiego i rodzinnego, czym dzieli się na różnego typu spotkaniach, konferencjach i rekolekcjach.
17 maja o.Karol kończył 85 lat. Przedstawiciele małżeństw z Equipes Notre-Dame udali się do klasztoru w Lubiniu k/Krzywinia, aby złożyć drogiemu Jubilatowi życzenia. Wspólnie w gronie braci zakonnych, przyjaciół o.Karola oraz parafian uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Dziękowaliśmy Bogu za dar życia, powołanie kapłańskie i zakonne , lata pracy duszpasterskiej; prosiliśmy o błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dostojnego Jubilata. Po Eucharystii składaliśmy życzenia. Następnie zgromadziliśmy się w refektarzu na uroczystej kolacji. Mieliśmy okazję skosztować przysmaków lubińskich kucharzy oraz wypieku krzywińskich cukierników. Był to radosny czas śpiewów i rozmów.
Bogu niech będą dzięki za osobę o. Karola Meissnera.
Honorata i Sławek

Galeria zdjęć