W godzinach przedpołudniowych 24 czerwca br., w kościele pw. św. Stanisława BM w Somiance małżeństwa i doradcy duchowi z naszego sektora, wspólnie dziękowali za cały rok pracy i uwielbiali dobrego Boga za wszelkie łaski jakimi nas obdarza.

Przywitała nas Para Sektora. Część modlitewną rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania przygotowane przez ekipę z Augustowa przeplatane były pieśniami wykonanymi przez scholę z Grajewa. Pięknie wybrzmiały słowa psalmu:

,,Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał

i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,

a oblicza wasze nie zaznają wstydu.” (Ps. 34,4-6).

Po Adoracji była Msza Święta. Eucharystii przewodniczył ks. Romuald Ciesielski doradca duchowy ekip z Przasnysza. Słowo Boże wygłosił do nas ks. Wojciech Zyśk gospodarz miejsca. Nawiązał do Ewangelii o urodzeniu Jana Chrzciciela. Jak Pan Bóg wejrzał na św. Elżbietę i okazał jej swoje miłosierdzie, tak spogląda też i na nas, i nas też darzy swoim miłosierdziem. Często jest to ,,miłosierdzie uprzedzające”, które przygotowuje nas na różne wydarzenia w naszym życiu. W kontekście zakończenia roku formacyjnego odkrywcze dla nas okazały się słowa ,,za dary dziękować, a Dawcę darów uwielbić”. Dziękujemy Księże za to kazanie. 

Podczas Eucharystii jedno małżeństwo z pilotażu indywidualnego z ekipy w Somiance przyjęło Kartę i z radością wstąpiło w szeregi ruchu END. Momenty przyjęcia do ruchu nowych małżeństw są zawsze bardzo radosne. Cieszymy się ogromnie z każdego małżeństwa, które zobowiązuje się do kroczenia przez życie w rytmie konkretnych punktów wysiłku. 

Po części modlitewnej pojechaliśmy do szkoły i tam przy kawie, i herbacie rozmawialiśmy z przyjaciółmi z ekip. Frekwencja nie była wysoka, ale obecni bardzo dobrze czuli się ze sobą. Wysłuchaliśmy dwóch świadectw o modlitwie rodzinnej i regule życia. Swoje doświadczenie reguły życia przedstawili nam Ania i Artur Wojciechowscy, a o modlitwie rodzinnej opowiedzieli Basia i Kazik Karwowscy. Świadectwa mają wielkie znaczenie. Po pierwsze tym osobom, które je głoszą, muszą się przygotować, przemyśleć wejrzeć w głąb siebie. A po drugie, skłaniają do refleksji tych, którzy ich słuchają. Na spotkaniu w ekipach mieszanych mogliśmy się też podzielić regułą życia i dokonać rachunku sumienia: ile dałem z siebie w ekipie, a ile zaczerpnąłem.
Punktem kulminacyjnym naszego dnia było przedstawienie się każdej ekipy cytatem z Pisma Świętego i wyjaśnienie dlaczego akurat ten fragment charakteryzuje ekipę. Forma była dowolna. Kreatywność ekip przerosła nasze oczekiwania. Razem śmialiśmy się i razem wzruszaliśmy. Każda ekipa jest inna. Każda ekipa jest wspaniała i każda ekipa ma podstawowy cel, aby pomóc małżeństwom kroczyć do świętości…

Koronką do Miłosierdzia Bożego, wspólnym Magnificat i pasterskim błogosławieństwem ks. Roberta Szulenckiego doradcy duchowego ekipy sektora i ekipy Ł2 zakończyliśmy ten dzień formacyjny.

Wielbi dusza moja Pana…

Basia i Kazik z ekipy G1