“W dniach od 12 do 14 marca 2010 roku odbył się VIII Zjazd Gnieźnieński, którego głównym przesłaniem było hasło “Rodzina nadzieją Europy”. W ramach zjazdu w dniu 13 marca odbyła się debata „Duchowość małżeńska – razem czy osobno?”. W panelu tym obok innych małżonków uczestniczyli Małgorzata i Mariusz Dworaczykowie z Poznania, którzy przypomnieli historię Ruchu i osobę Ojca Założyciela Henri Caffarela. Mówili, że sakrament małżeństwa jest sakramentem realizacji i dokonuje się każdego dnia do końca wspólnego życia.” http://www.zjazd.eu/