W sobotę 16 grudnia w Bazylice Luján w Argentynie został beatyfikowany kardynał Pironio. Equipes Notre-Dame są bardzo wdzięczne za nieustające wsparcie. Był przewodniczącym Rady Papieskiej Laicos i uchwalił Dekret o uznaniu Ruchu Equipes Notre-Dame jako stowarzyszenia wiernych prawa prywatnego, 19 kwietnia 1992 r. i „ad experimentum” Statut END na okres 5 lat, aż do ostatecznej ratyfikacji w 2002 r.

Poniżej fragment Dekretu Uznania będącego też załącznikiem nr 7 w Przewodniku Equipes Notre-Dame (link do strony z Dokumentami źródłowymi).
“(…)Uważając Eqipes Notre Dame za dar Boży dla Kościoła i świata, wielu biskupów poparło prośbę o uznanie ekip za prywatne stowarzyszenie wiernych przedstawioną Papieskiej Radzie ds. Świeckich 19 września 1990 roku przez odpowiedzialnych Ruchu.
Po starannym przestudiowaniu projektu Statutów przedłożonych do aprobaty i po otrzymaniu zgody Jego Świętobliwości Jana Pawła II w trakcie audiencji danej 26 marca Jego Eminencji kard. Eduardowi Pironio, Papieska Rada ds. Świeckich uznała Equipes Notre-Dame za prywatne stowarzyszenie Świeckich prawa kanonicznego 298-311 oraz 321-329 i zaaprobowała jego Statuty ad experimentum (na próbę) na okres 5 lat.(…)”

Chwała Panu!