24 października 2015 r. w Łomży z okazji jubileuszu 90-lecia utworzenia diecezji łomżyńskiej odbyła się konferencja popularno-naukowa: “Wczoraj, dziś i jutro Kościoła Katolickiego w diecezji łomżyńskiej”. Organizatorem konferencji była, między innymi Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, w pracach której małżeństwa ruchu Equipes Notre-Dame od lat aktywnie uczestniczą. Nasi przedstawicele wzięłi udział w sesji plenarnej, która miała miejsce w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Wysłuchaliśmy kilku interesujących referatów, między innymi ,,Od Kościoła masowego do Kościoła wspólnoty wspólnot w diecezji łomżyńskiej”, wygłoszonego przez ks. kan. Aleksandra Suchockiego.

Następnie w katedrze łomżyńskiej uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Włączyliśmy się w przygotowanie i czytanie modlitwy wiernych. Po Eucharystii udaliśmy się na otwarcie wystawy przedstawiającej fotografie i artefakty związane z historią diecezji w Muzeum Diecezjalnym oraz wręczenie nagród laureatom pleneru malarskiego „Kościół, kościółek, kapliczka”. Niezwykle cennym doświadczeniem była możliwość zabrania głosu podczas spotkań panelowych. Małżeństwa z ekip włączyły się w pracę grup podejmujących następujące tematy: rozwoju i znaczenia duszpasterstwa rodzin w diecezji łomżyńskiej, kościoła jako wspólnoty wspólnot i duszpasterskiej troski o diecezję biskupa Mikołaja Sasinowskiego. Cieszymy się, że mogliśmy zaistnieć na forum tego ważnego dla Kościoła łomżyńskiego wydarzenia, a nasza wspólnota staje się coraz bardziej rozpoznawalna i zauważalna.

Wiesława i Krzysztof Staniszewscy

Para odpowiedzialna Sektora Podlaskiego