„Bóg nie zatrzymuje się na mówieniu, ale przemienia tych, którzy wyznają swoją bezsilność i daje im Ducha Siły, tego samego, który to z chłopów z Galilei uczynił niestrudzonych świadków Zbawiciela. „

Ojciec Henri Caffarel

Zmartwychwstanie 2015

Drodzy Małżonkowie i Doradcy Duchowi!

Nie bądźmy widzami zmartwychwstania, tylko świadkami! Stańmy się uczestnikami wydarzeń paschalnych: odważmy się przyjąć i nieść swój krzyż, aby współumrzeć z Chrystusem i z Nim zmartwychwstać. Odważmy się żyć Ewangelią, a dawanie świadectwa o pięknie ludzkiej miłości niech będzie znakiem naszych czasów i prowadzi wszystkich do spotkania z Bogiem.

Lucyna i Krzysztof Wysoccy