KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAW piątek 8 kwietnia, ekipom z sektora kujawskiego udało się spotkać na wielkopostnych warsztatach formacyjnych w Pakości. Inspiratorami całości byli Kasia i Waldek Zajączkowscy, którzy zaprosili do przeprowadzenia formacji o. Piotra Zajączkowskiego. Towarzyszył nam i służył, głosząc Słowo Boże również o. Franciszek Tołczyk.
Dwa dni skupienia były skoncentrowane wokół Eucharystii. Nią rozpoczęliśmy spotkanie i zakończyliśmy, dziękując za czas łaski.

Już od piątkowego wieczoru rozpoczęliśmy warsztaty, na których rozpoznawaliśmy w parach małżeńskich swoje temperamenty. Mieliśmy okazję wgłębić się w siebie i rozeznawać otrzymane od Boga cechy. Nie zabrakło czasu na dialog pomagający w zrozumieniu siebie.

W tym wielkopostnym zatrzymaniu dzielnie nam towarzyszyły: ośmiomiesięczna Ania Kasi i Waldka oraz dwumiesięczny Franek Oli i Roberta. Nie straszne im były zajęcia warsztatowe, rozważania przy kawie ani nocne rozmowy.

Agnieszka i Mariusz Górzyńscy

Dni skupienia w Pakości zaskoczyły nas swoją warsztatową formą: praca indywidualna i w parach. Jesteśmy małżeństwem z wieloletnim stażem, znamy się dobrze, z roku na rok coraz lepiej. Tematyka warsztatów związana z temperamentami wniosła jednak dużo dobrego do naszej wzajemnej relacji. Świadomość odmienności charakterów oczywiście zawsze nam towarzyszyła, ale uzmysłowiliśmy sobie że można te różnice zrozumieć i konstruktywnie wykorzystać.
Prawdą jest, że przyciągają się przeciwne bieguny, widzimy w tym szansę i zadanie na długie następne wspólne lata życia.

Ceniliśmy sobie także życzliwą obecność innych małżeństw, dostrzegamy także ich „charakterologiczne zmagania”, co umacnia nas w przekonaniu, że problemy wynikające z różnic temperamentów są zjawiskiem powszechnym i do zaakceptowania.

Dziękujemy Ojcu Piotrowi Zajączkowskiemu za zaangażowanie i prowadzenie zajęć w miłej atmosferze oraz Ojcu Franciszkowi Tołczykowi, że zechciał towarzyszyć naszej Ekipie w Dniach Skupienia. Szczególne podziękowania dla Kasi i Waldka – pomysłodawców naszego Spotkania.

Andrzej i Ula Domańscy

Galeria zdjęć