W sobotę 2 kwietnia br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Wielkopolskiego A.

Rozpoczęliśmy spotkanie Mszą św., którą celebrował ks. Michał Nowacki.

W czasie homilii zwrócił nam uwagę, że Wielki Post ma być dla nas poruszeniem serca i chęcią ciągłego odkrywania i słuchania Jezusa. Bo właśnie Jezus przemawia do mnie tak jak nikt dotąd. Warto też, byśmy sobie przypomnieli właściwe znaczenie modlitwy, jałmużny i postu. Po zakończeniu Mszy św. wysłuchaliśmy konferencji siostry Marii Kwiek na temat uzdrowienia naszego serca, które może być zranione przez różne negatywne doświadczenia życiowe (np. straty emocjonalne, odrzucenie, brak akceptacji czy różne lęki). Czasem trzeba sięgnąć nawet do okresu wczesnego dzieciństwa by te zranienia rozpoznać. Siostra Maria pokazała nam jak poprzez pragnienie uzdrowienia, modlitwę, przebaczenie i budowanie w sobie prawdziwego obrazu Boga możemy, z pomocą Ducha św., uwolnić swoje serce od zranień i krzywd.

Ważnym elementem spotkania była także praca w grupach, gdzie małżonkowie zastanawiali się nad zagadnieniem najczęstszych konfliktów w małżeństwie i rodzinie oraz nad trudnościami we wzajemnej komunikacji.

Był także czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz odprawienie Drogi Krzyżowej.

Barbara Bayer

Link do zdjęć