17 lutego posypaniem głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – czas na rozważanie Męki Pańskiej, zadumę nad stanem swojej duszy i rekolekcje. Ale wokół szaleje wirus COVID-19 i rząd wprowadza coraz bardziej restrykcyjne zalecenia. Na Dzień Skupienia dla naszego sektora w dniu 20 marca wybraliśmy więc stosunkowo duży kościół pw. Miłosierdzia Bożego na os. Jana III Sobieskiego by wszyscy, którzy przybędą mogli zachować odpowiedni dystans.
Kto nie zdecydował się na udział bezpośredni mógł włączyć się w przeżywanie naszego spotkania korzystając z internetu, bo kościół ma zamontowaną na stałe kamerę. Na pół godziny przed Mszą Św. zjawiły się małżeństwa, które mają przyjąć Kartę END, by spotkać się z przypisaną im Parą Łącznikową Małgosią i Bogdanem Sz. Rozpoczęliśmy Mszę Św. i niezwykle ucieszyła nas obecność pięciu księży przy ołtarzu: ks. Michał N. – Doradca Duchowy ekipy Sektora Wielkopolskiego A, ks. Paweł P. – Doradca Duchowy ekip A8 i A9 – organizatorów tego spotkania, ks. Dawid G. – Doradca Duchowy ekipy A15, ks. Michał H. – Doradca Duchowy ekipy A10, do której należą Basia i Michał – Para Pilotująca nową ekipę i ks. Jurand Ż. – Doradca Duchowy ekipy, która będzie przyjmowała Kartę. Po homilii wygłoszonej przez ks. Michała N., pięć młodych małżeństw stanęło przed ołtarzem i złożyło zobowiązanie, że będą żyć zgodnie z charyzmatem Ruchu END tworząc nową ekipę A7. Po Mszy Św. ks. Dawid wygłosił konferencję o Św. Józefie – opierając się na dokumentach Papieża Franciszka.
Ks. Dawid opowiedział też o Całunie Turyńskim, którego kopia znajduje się w bocznej kaplicy tego kościoła. Następnie przeżywaliśmy Drogę Krzyżową, do której piękne rozważania przygotował Zenon Z. z ekipy A13. Na koniec kolejne małżeństwa już indywidualnie udawały się do kaplicy, by przed Najświętszym Sakramentem i kopią Całunu Turyńskiego powierzyć Panu Jezusowi wszystkie swoje sprawy. Niestety, z uwagi na pandemię nie zorganizowaliśmy agapy.
Dziękujemy serdecznie księżom i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację naszego Dnia Skupienia.
Bożena i Krzysztof
Link do zdjęć