Na 7 marca 2020 r. wyznaczyliśmy termin Wielkopostnego Dnia Skupienia. Były problemy, ale dobrze, że udało się je pokonać, bo w późniejszym czasie spotkanie już by się nie odbyło. Z uwagi na to, że Lucyna i Krzysztof W. z Sektora Wielkopolskiego B pilotowali ekipę, która miała przyjąć Kartę i dołączyć do Sektora A i by zaproszeni na prelekcję Maja i Leszek K. mogli ją wygłosić raz dla obu sektorów, zdecydowaliśmy się na wspólne przeżywanie tego dnia przez Sektory A i B. Dobrze, że ks. proboszcz Eugeniusz Antkowiak z parafii Matki Boskiej Bolesnej zgodził się nas przyjąć, bo dysponuje salą, która mogła nas pomieścić.

Zaczęliśmy od konferencji Majki i Leszka o Orędownikach oraz Lucyny i Krzysztofa o Ekipach Satelickich. Potem była Msza Św., którą sprawował ks. Marcin Głowiński w koncelebrze z ks. Tomaszem Woźniakiem. Podczas tej Mszy Św. Kartę przyjęła cała ekipa z Czerwonaka w obecności swojego proboszcza, który mimo swojego święta chciał być świadkiem tego wydarzenia. Po uczcie duchowej przyszedł czas na ucztę cielesną – obiad w postaci pożywnej zupy z pieczywem.
Po posiłku Sektor B miał rozważania w grupach, a Sektor A wysłuchał konferencję ks. Antoniego Klupczyńskiego „O Przemijaniu i Zbawieniu”, by potem w grupach pogłębić temat przemijania i śmierci. Świadectwa uczestników dyskusji były bardzo poruszające.
Dzień Skupienia zakończyliśmy w kościele rozważając Drogę Krzyżową Pana Jezusa.
Dziękujemy ekipie A3 Marysi i Wojtka W. za przygotowanie organizacyjne oraz małżeństwom z ekip A10 i A5 za obsługę podczas przebiegu spotkania.
Mamy nadzieję, że udział w tym spotkaniu napełnił wszystkich, którzy byli na nim obecni duchem potrzebnym do przeżycia Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego.

Bożena i Krzysztof K.