W sobotę, 11 marca 2023 roku, w nowogardzkim kościele p.w. Św. Rafała Kalinowskiego
odbyło się spotkanie z okazji Wielkopostnego Dnia Skupienia Ekip z Pomorza
Zachodniego organizowane przez Ekipę z Nowogardu.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:15, kiedy to odbyło się zebranie Par
Odpowiedzialnych, na którym omówione zostało bieżące funkcjonowanie
poszczególnych ekip oraz wydarzenia, które odbędą się w pierwszym półroczu 2023
roku, t.j. zakończenie roku formacyjnego i dwa spotkania integracyjne – rajd pieszy oraz
spływ kajakowy.
Następnie uczestnicy zgromadzili się w świetlicy środowiskowej, znajdującej się na
terenie parafii. Tam odbyła się konferencja ks. Krzysztofa Bartoszewskiego – doradcy
duchowego ekipy Nowogard, której tematem było “Owoce Ducha Świętego: cierpliwość,
łagodność, opanowanie i zastosowanie ich w życiu”.
Kolejno wszyscy udali się do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza
Święta koncelebrowana przez ks. Marcina Stefanika Schr – doradcy duchowego ekipy
Szczecin 2 i ks. Krzysztofa Bartoszewskiego. Po zakończeniu Eucharystii, odbyło się na
wspólne spotkanie przy stole, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać w przyjaznej
atmosferze. Agapa była okazją do dzielenia się doświadczeniami oraz umocnienia więzi
wspólnoty. Na zakończenie wielkopostnego spotkania odbyła się Droga Krzyżowa.
Natalia i Piotr z Ekipy Goleniów