Wielkopostny Dzień Skupienia na Pomorzu Zachodnim.

W sobotę 12.03.2022 r. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie kilkanaście par małżeńskich z Goleniowa, Szczecina, Nowogardu i Maszewa  wzięło udział w „Wielkopostnym Dniu Skupienia z Ruchem Duchowości Małżeńskiej EQUIPES NOTRE DAME”. Gościliśmy też u nas parę łącznikową dla ekip z Pomorza Zachodniego – Anię i Jurka Kolbuszów z  Poznania.

 

Dzień skupienia pod hasłem “Miłości wciąż się uczymy” rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty.
Specjalne słowo skierował do małżonków ks. proboszcz Krzysztof Musiałek.
Następnie wszystkich przybyłych powitała nasza para odpowiedzialna z Goleniowa  Piotr i Natalia.
Słów parę o Ruchu END skierowali do zebranych nasi goście z Poznania, przypominając historię i istotę wspólnoty założonej przez Sługę Bożego o. Henriego Caffarela.
Po konferencji pt.  “Miłości wciąż się uczymy”,
wygłoszonej przez ks. Rafała Sorkowicza (duchowego doradcę ekipy goleniowskiej),
trwaliśmy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Kolejną częścią spotkania była Msza Święta w intencji obecnych małżonków i ich rodzin.
Po modlitwie w kościele przenieśliśmy się na plebanię, by tam, w iście rodzinnej i serdecznej atmosferze,
spożyć obiad i ciasto, dyskutując przy tym na wiele ciekawych tematów.
Dzień skupienia był również momentem rozpoczęcia w naszej wspólnocie z Pomorza Zachodniego peregrynacji po rodzinach obrazu Sługi Bożego. o. Henriego Caffarela,
w czasie której modlić się będziemy o rychłą beatyfikację założyciela „EQUIPES NOTRE DAME”.

Serdecznie dziękujemy Proboszczowi ks.  Krzysztofowi Musiałkowi i ks. Rafałowi Sorkowiczowi
za piękną organizację tego dnia oraz za ogromną życzliwość i gościnność.

Beata i Michał Gorzka – Ekipa Goleniów
Kliknij * Zdjęcia z tego wydarzenia