W sobotę 7 marca br członkowie ekip Sektora Mazowieckiego B zgromadzili się w parafii św.
Andrzeja Boboli w Markach na Wielkopostnym Dniu Skupienia. Małżeństwom towarzyszyli
Doradcy Duchowi: o. Tadeusz Suślik SchP, o. Jacek Gniadek SVD, ks. Krzysztof Kucharski, ks.
Piotr Kluk CSMA, Para Odpowiedzialna Super-Regionu Polska Europa – Środkowa Helena i
Paweł Kukołowiczowie oraz Para Odpowiedzialna Sektora Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie.
Wspólną modlitwę rozpoczęły rozważania drogi krzyżowej przygotowane przez członków ruchu
– myślą przewodnią była realizacja powołania do świętości w małżeństwie jednocząc się z drogą
Jezusa. “Naszym krzyżem w małżeństwach są nieporozumienia, trudy wychowywania dzieci,
zmagania z chorobą, zmęczenie codziennymi obowiązkami. Lecz Ty Jezu, przyjmując na swoje
ramiona krzyż, uczysz nas, że droga do celu wiedzie właśnie przez akceptację wszystkich tych
trudności. Bo celem naszego życia jest zbawienie, czyli nasza świętość”. Krocząc razem i
słuchając rozważań do poszczególnych stacji można było odczuć siłę wspólnoty i umocnić
wewnętrzną motywację do walki o mężne serce: “Miłość nigdy i nikogo nie przybija do krzyża!
Miłość od krzyża uwalnia! Święci małżonkowie i święci rodzice są radośni i wnoszą radość w
życie swoich bliskich. Także wtedy, gdy dotyka ich choroba, trudności finansowe czy inne formy
cierpienia.”
W czasie Mszy św. ks. Piotr Kluk CSMA komentując fragment Ewangelii dotyczący miłości
nieprzyjaciół podkreślił, że nasze serca na wzór Ojca Niebieskiego powinny być przepełnione
miłością do wszystkich ludzi, także wrogów. Aby osiągnąć taką postawę warto pamiętać o
trzech rzeczach: modlitwie za nieprzyjaciół, czynieniu dobra tym, którzy nam źle czynią oraz
nieodpłacaniu ciosem za cios. Mamy przebaczyć z serca, gdyż chowanie urazy to jak picie
trucizny w nadziei, że zabije naszych wrogów. Przebaczenie nie sprawia, że druga osoba staje
się niewinna, ale że my stajemy się wolni, a los bliźniego zostawiamy w Bożych rękach.
Na koniec Mszy św. jedno nowe małżeństw przyjęło Kartę, a w świątyni rozległo się radosne
“Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”. W czasie przeznaczonym na obiad odbyło się
niezamierzone umartwienie wielkopostne, gdyż w wyniku pomyłki dostawcy zamówione posiłki
nie dojechały. Wszyscy starali się to przyjąć w pogodny sposób, troszcząc się o innych i
żartując, że małżeństwa z ekip powinien cechować duch ascezy.
Para super-regionu Helena i Paweł Kukołowiczowie poprowadzili pełną konkretnych przykładów
i humoru konferencję na temat reguły życia. Podkreślili, że nie chodzi o mnożenie obowiązków,
ale o ich sprecyzowanie, aby życiem religijnym małżonków nie rządził przypadek. Reguła życia
ma być ścieżką rozwoju duchowego i łączyć się z naszym powołaniem, powinna być
wymagająca, a jednocześnie realistyczna i elastyczna. Zastanawiając się nad wyborem reguły
życia warto zadać sobie kilka pytań: – kim jestem? – jakie są moje motywy działania? – jakiego
pragnie mnie Bóg? Ważne, aby realizować regułę zarówno na poziomie woli, jak i serca oraz
korzystać ze wsparcia współmałżonka i ekipy. Po konferencji swoim świadectwem drogi i
błogosławieństwa Bożego w ruchu END podzielili się Kasia i Mariusz Kryczkowie. Przed
zakończeniem spotkania uczestnicy w mniejszych grupach podzielili się sukcesami i porażkami
w realizacji reguły życia. Po zaśpiewaniu Magnificat wszyscy rozeszli się do swoich domów, aby
się posilić oraz kochać, przebaczać i każdego dnia walczyć o świętość.