“Dołóżmy starań aby poznać prawdę”

Dnia 29.03.2014 roku w sektorze małopolskim o godzinie 10 w kaplicy klasztornej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia. Msza Święta, której przewodniczył i głosił Słowo Boże Ksiądz Infułat Franciszek Kołacz została odprawiona w intencji świętości małżonków i doradców duchowych. Podczas homilii ks. Franciszek zwrócił uwagę na piękno i znaczenie małżeństwa i rodziny w Kościele. Zwrócił naszą uwagę na następujące problemy “Jaka jest rodzina, czym się kieruje – od tego zależy Kościół Jego siła i potencjał”.

Zachęcił nas także do jeszcze głębszego zaangażowania się w ruch END “Trwajcie w END i nie zrażajcie się przeciwnościami i trudnościami.(…). Pan Bóg powołał Was do wypełniania tego zadania”.

Podczas Mszy Świętej uczestniczyliśmy także w przyjęciu Karty END przez dwa małżeństwa. Kolejne dwa małżeństwa przyjęły posługę pilotażu, a jedno małżeństwo przyjęło posługę pary informacyjnej. Po zakończonej Mszy odbyła się konferencja. Konferencje wygłosili Joachim i Małgorzata Grzonkowie – małżeństwo z sektora śląskiego. Prelekcja dotyczyła fenomenu życia o. Caffarela, Jego duchowości oraz zawierzeniu Chrystusowi swojego życia. “Jeżeli możliwe jest niebo to tylko w prawdziwym małżeństwie”. Kolejnym punktem programu była Agapa – ucieszmy się sobą. Wielkopostny Dzień Skupienia zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia.

Zapraszamy do galerii zdjęć.
Ola i Przemek

galeria zdjęć