Wielkopostny Dzień Skupienia – Łańcut 03.03.2018
Wielki post to czas pokuty i nawrócenia, jest to dobra okazja do rozwoju duchowego osobistego i małżeńskiego, szczególnie dzięki postanowieniami wielkopostnymi. Taka postawa bardzo trafnie wpisywała się w Dzień Skupienia dla małżeństw z Ekip Notre Dame, którego tematem przewodnim była Reguła życia.


Nasz Wielkopostny Dzień Skupienia rozpoczęliśmy od adoracji Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa, po której wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kościele Św. Michała Archanioła w Łańcucie, podczas której kazanie wygłosił Ks. Andrzej Bienia, na co dzień pełniący funkcję dyrektora katolickiego radia Fara w Przemyślu. Tego dnia ewangelia odnosiła się do przypowieści o synu marnotrawnym. W kazaniu wygłoszonym przez Księdza Andrzeja usłyszeliśmy pytanie z którą postaci bardziej się identyfikujemy: synem marnotrawnym czy też z synem pobożnym. Chwilą refleksji było pytanie, że choć słyszymy tą przypowieść kolejny raz, to czy przechodzimy nad nią do porządku dziennego, czy też za każdym razem staramy się znaleźć coś dla siebie.
Kolejnym punktem Dnia skupienia był wspólny posiłek. I także tu okazało się, jak wielką moc ma wspólnota i ukryte talenty poszczególni jej członkowie. Mieliśmy okazje spróbować wyśmienitego myśliwskiego bigosu przygotowanego specjalnie na ten dzień przez Andrzeja S. z ekipy IIIŁ. To był czas wspólnych rozmów, integracji małżonków z różnych ekip.
Ważnym elementem naszego spotkania była konferencja wygłoszona przez Księdza Andrzeja, która w skrócie mówiła o takich elementach ustanawiania reguł życia jak:
1) Rozeznanie – to pierwszy krok, który wymaga współpracy z Duchem Świętym i Łaską Boską, aby na tym fundamencie poszukiwać swojego celu do zrealizowania. Nasza reguła powinna być odpowiedzią na głos Ducha Świętego warto sobie wówczas zadać pytanie: Co Bóg chcę mi powiedzieć?
2) Wysiłek podjęty – czasem warto zrobić krok wbrew sobie, „przekroczyć siebie”, wbrew logice ludzkiej, ale według Woli Bożej.
3) Rola współmałżonka jako tego który może nas wspierać w realizacji reguły życia. Małżonkowie mogą realizować swoje indywidualne reguły życia lub też razem na drodze do świętości realizować wspólną regułę życia.
4) Wytrwałość w realizacji postawionej reguły życia budowana jest małymi krokami. Dlatego należy traktować każdy dzień jako dar od Boga i zastanawiać się jak każdy znak możemy odczytać.
Kulminacyjnym elementem naszego spotkania była praca w małych grupach, która poprzez postawione pytania miała zainspirować do pogłębienia tematu reguły. Z naszych doświadczeń wynikało, że reguła życia ma swoją dynamikę i tak na początku w małżeństwie mamy „sekretne” indywidualne reguły życia, kolejnym etap w miarę wzrostu zaufania jest dzielenie się tymi regułami ze współmałżonkiem, a ostatnim stawianie sobie wspólnych małżeńskich reguł życia, aby wspólnie dążyć do świętości.
Podsumowując nie wystarczy wejść do ekipy i tylko być. Potrzebne jest nasze zaangażowanie by realizować postanowienia m.in. wynikające z reguły życia. Dlatego tak jak postanowienie wielkopostne może realizować każdy, czy postanowienie poprawy po spowiedzi, tak też Regułę życia może realizować każde małżeństwo. Ważne jest w jakim środowisku żyjemy, czy to środowisko wspiera rozwój tego małżeństwa czy też blokuje.
Andrzej i Małgorzata Konopka Ekipa IVŁ