DSC_1638W sobotę, 21 marca 2015 roku, w pierwszy dzień wiosny i nazajutrz po zaćmieniu słońca, w Bąblinie nad Wartą, w Domu Zakonnym Misjonarzy Świętej Rodziny odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Wielkopolskiego Ruchu Equipes Notre-Dame. Wzięło w nim udział blisko stu członków ruchu oraz liczna grupa dzieci.
Dzień rozpoczął się konferencją naszego doradcy duchowego, księdza dra Andrzeja Pryby na temat „Reguła życia pomocnym narzędziem w drodze do małżeńskiej świętości”.

Oto niektóre myśli tej konferencji: Dążąc do świętości powinniśmy starać się odkryć Boży plan przewidziany dla każdego z nas. Nie możemy ulegać tendencji do rozmywania wielu spraw i do przemilczania przykrych rzeczy, na przykład takich, jak grzech i piekło. Założyciel Ruchu END, ksiądz Henri Caffarel pomyślał kiedyś, że małżeństwa, podobnie jak zakonnicy, też mogą mieć swoją regułę, wspartą sakramentem pokuty i pomocą osobistego kierownika duchowego. Musimy rozpoczynać od solidnego rachunku sumienia, od trafnego nazwania naszych trudności, unikać formułkowego spowiadania się bez próby postępowania ku świętości. Trzeba przyjąć postanowienie poprawy, ustalić regułę życia. W codziennym rachunku sumienia powinniśmy czynić konkretne postanowienia, możliwe do zrealizowania.DSC_1621 W dialogu małżeńskim należy szczerze powiedzieć sobie nawzajem, co nas boli. Jeśli nie panuję nad sobą, jeśli sam siebie nie posiadam, to nie mogę dać siebie drugiej osobie. Trzeba żyć w stanie łaski uświęcającej, poszerzać świadomość samego siebie. Święty jest tylko Bóg, jednak ludzie święci są ogarnięci Jego świętością i Bóg poprzez nich działa. Najistotniejsze jest nasze zbawienie. Nadmierna troska o zdrowie „trąci” pogaństwem. Trzeba wierzyć, że „nasze życie się zmienia, ale się nie kończy”. Trzeba wierzyć, że osiągniemy życie wieczne.
Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu księża Andrzej Pryba i Grzegorz Kałdowski odprawili Mszę świętą. W kazaniu ksiądz Andrzej Pryba, nawiązując do pięknego obrazu Miłosierdzia Bożego, wiszącego w kaplicy, pytał, czy wierzymy słowom Jezusa, czy ufamy Panu Bogu, czy też zaczynamy wątpić w Bożą Miłość. Jezus szuka nas, szuka każdego grzesznika. Musimy to przyjąć, a jeśli nie chcemy, budujemy katedrę własnego egoizmu. Nie ma innej drogi, jak zaufać Panu Bogu.DSC_1651
Potem był wspólny obiad z wyśmienitymi zupami – grochową i jarzynową.
Następnie historyk, wykładowca na UAM, Piotr Okulewicz z ekipy Poznań 12 zaprezentował bardzo interesujący wykład pod tytułem „Refleksje o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski – początek końca realnego socjalizmu w naszym kraju”. Prelegent skoncentrował się na aspektach polityczno-społecznych tej pamiętnej wizyty i przedstawił wiele mało znanych szczegółów związanych z przygotowaniem wizyty i ze społecznym odbiorem najdonioślejszych kazań Ojca Świętego.
Dzień Skupienia zakończyło wspólne odprawienie Drogi Krzyżowej wokół domu zakonnego, podczas której czytaliśmy piękne teksty przygotowane przez Bogusławę i Zenona Czerwieńców.DSC_1708
Stronę organizacyjną dnia przygotowała para odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego – Ania i Jurek Kolbuszowie przy wydatnym udziale ekip Poznań 3 i Poznań 4 oraz przy życzliwej opiece i pomocy księdza Piotra Wypycha MSF z Bąblina. Grupa młodzieży – wolontariuszy zajmowała się naszymi dziećmi.
Panu Bogu dziękujemy za przeżycia duchowe, za miły i spokojny przebieg spotkania oraz za piękną, wiosenną pogodę.

Anula i Jacek Martinkowie