DSC_9911W sobotę, 27 lutego 2016 roku odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Sektora Wielkopolskiego END. Tym razem gościli nas Misjonarze Werbiści w swoim Domu Misyjnym w Chludowie niedaleko Poznania. To ważne dla historii naszego kraju miejsce – położony w pięknym parku pałacyk był w okresie Drugiej Rzeczypospolitej własnością Romana Dmowskiego.
W przygotowanie spotkania zaangażowane były Ekipy Poznań 1, Poznań 10 i Poznań 12. Przybyłych przywitali Ania i Jurek Kolbuszowie – Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego.DSC_9842 Spotkanie rozpoczęło się konferencją o. Radosława Rafała MSF na temat „Proroczy wymiar sakramentu małżeństwa”. Słowo o. Radosława uderzyło nas nie tylko swymi treściami – zdawałoby się znajomymi, a jednak pozwalającymi spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy na sakrament małżeństwa, lecz także swą formą – żywą, przystępną, wciągającą i okraszoną poczuciem humoru. Na nowo wybrzmiała w nas zachęta, by być bezinteresownym darem dla współmałżonka i również jako dar postrzegać i przyjąć tę drugą osobę. Zaintrygowało nas wezwanie, aby jako małżonkowie żyjący w sakramentalnym związku świadczyć o Bożej miłości nie tylko przed przeżywającym kryzys rodziny światem, lecz także, a nawet przede wszystkim, przed sobą nawzajem. W naszych głowach i sercach pozostało pytanie, czy i na ile jesteśmy proroczym Słowem Boga skierowanym do współmałżonka. Ojciec Radosław przypomniał również o wadze sakramentu małżeństwa, jako pierwszego sakramentu ustanowionego przez Pana Boga, oraz przywołał historię proroka Ozeasza, ukazującą wierność i nieodwołalność Bożej miłości, mającej być wzorem dla nas, jako małżonków.

Po strawie dla ducha przyszedł moment na coś dla ciała – wspólne spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku.  Następnie nadszedł czas na prowadzoną przez o. Radosława półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Po niej pozostaliśmy w kaplicy, by wziąć udział we Mszy Świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów: o. Radosława Rafała, o. Grzegorza Kałdowskiego MSF i werbistę – o. Czesława Brzezickiego. Nawiązując do Słowa Bożego usłyszanego w Ewangelii z dnia – przypowieści o synu marnotrawnym – o. Radosław zwrócił uwagę na postawę starszego syna, który będąc w domu ojca nie czuł się w nim jak domownik, ale jak najemnik. Zachęcał nas również, abyśmy nie szli za tym przykładem, ale w domu Bożym zachowywali i czuli się jak synowie i córki – z ochotą, odważnie i ufnie czerpiąc z tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Uzmysłowił nam także, iż oddalając się od Ojca, tak jak zrobił to młodszy syn, zostajemy w końcu tylko zdani na siebie, z naszymi własnymi planami, które okazują się nic nie warte. Wielką radością dla całej naszej wspólnoty było przyjęcie Karty END przez trzy małżeństwa.

Po pysznym obiedzie i zwiedzaniu miejscowego muzeum misyjnego spotkaliśmy się ponownie w kaplicy na bardzo interesującym wykładzie i prezentacji na temat „Piłsudski kontra Dmowski – czyli o trudnej sztuce budowania kompromisu” prowadzonych przez doktora historii Piotra Okulewicza (UAM) z Ekipy Poznań 12. Pomimo, że prezentacja dotyczyła czasów dość odległych, to tamte problemy sprawiały wrażenie i dzisiaj bardzo aktualnych.

DSC_9960Dzień Skupienia zakończył się Drogą Krzyżową alejkami miejscowego malowniczego parku. Ciekawe rozważania odczytywane przez poszczególnych członków Ekip pozawalały na nowo spojrzeć na nasze życie w perspektywie zbawczej męki naszego Pana.

Mimo mniejszej niż spodziewana frekwencji (szalejące wirusy w znacznym stopniu się do tego przyczyniły) dzień okazał się bardzo udany i owocny,  upłynął w pełnej życzliwości atmosferze. Życzmy sobie, żeby pełne Ducha słowa ojca Radosława na długo pozostały w naszej pamięci i przemieniały nasze życie.
Chwała Panu!

Ania i Michał Bączyk – Poznań 10