Dnia 10 kwietnia 2011r., w pierwszą rocznicę wydarzeń smoleńskich, razem z naszą ekipą łomżyńską, przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Skupienia. To był dobry czas na ćwiczenia duchowe. W obliczu ciągle żywej narodowej tragedii łatwiej o dystans do życia, do siebie, do osobistych doświadczeń i cierpień, których ostatnio wiele przeżywaliśmy. Cóż one znaczą wobec tak wielkiego dramatu? Cóż one znaczą wobec Krzyża Chrystusowego?

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, koncelebrowaną przez naszego Doradcę Duchowego księdza Dariusza Wiznera, aktywnie włączając się w liturgię. Wystrój świątyni, piękny śpiew organisty, homilia rozważająca bolesne wydarzenia pogłębiały duchową refleksję. Przyszła myśl: Chcemy żyć mądrzej i dojrzalej tak, aby kolejny dzień był lepszy od poprzedniego.

Następnie udaliśmy się do kaplicy na adorację Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus i My. Nasze troski, zmagania i Jego łaska. Nasze słabości, grzechy i Jego miłosierdzie. Nasze plany i Jego wola. Doświadczyliśmy spotkania z Bogiem, przenikania Jego łaską naszej ludzkiej rzeczywistości. Adorację zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia.

Na dalszą część naszego spotkania przenieśliśmy się do salki-kawiarenki. Tam dzieliliśmy się naszym doświadczeniem duchowego przeżywania Wielkiego Postu. Dzielenie się wspólnoty zawsze jest dla nas wspaniałym doświadczeniem i umocnieniem.

Ostatnim elementem naszego spotkania była dyskusja na temat “Stawić czoła trudnym sytuacjom”. Bardzo ważną była wypowiedź księdza Darka dotycząca podstawowej kwestii w rozwiązywaniu problemów – komunikacji. Nasz Doradca (specjalista od komunikacji społecznej) uświadomił nam kilka zasad, które pomagają porozumiewać się i pokonywać trudności w małżeństwie, rodzinie, czy wspólnocie. Mamy nadzieję, że będziemy potrafili zastosować je w codziennym życiu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem Magnificat.

Bogu dzięki za czas zatrzymania, czas skupienia, czas refleksji i modlitwy.

Beata i Andrzej Garliccy