Po raz kolejny spotkaliśmy się w gronie ekip lubelskich na Wielkopostnym dniu skupienia.

W dniu 2 kwietnia 2011 gościny użyczyli nam Ojcowie Bernardyni w swoim klasztorze przy ul. Willowej 15 w Lublinie. Nasze stałe grono 10 małżeństw tym razem wzbogaciła też para z pilotowanej ekipy wraz z Doradcą Duchowym, księdzem Szymonem Czuwarą. Cieszyliśmy się więc nie tylko z tego długo oczekiwanego spotkania, ale również z zalążka nowej ekipy.

Podczas dnia skupienia kontynuowaliśmy nasze wcześniejsze rozważania nad Dekalogiem, wsłuchując się w konferencję na temat piątego przykazania “Nie zabijaj”, przygotowaną przez brata Berarda.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w przyklasztornej kawiarence Pod Aniołkiem. Był czas na rozmowę z innymi, rozgrzanie się gorącą herbatą czy rozbudzenie kawą. Następnie przeszliśmy do naszego kościółka parafialnego pw św. Alberta Chmielewskiego, gdzie w skupieniu rozważaliśmy piąte przykazanie.

Jak zaznaczył brat Berard, odnosi się ono nie tylko do ciała ale i duszy. Przykazanie to było rozpatrywane w kilku aspektach:

  • nie zabijaj samego siebie, swego ciała, poprzez brak odpoczynku, niewłaściwe odżywianie,
  • nie zabijaj swojej duszy poprzez brak osobowej relacji z Bogiem, brak modlitwy,
  • nie zabijaj tego co jest w drugim człowieku, w małżonku,
  • nie zabijaj Boga.

Powinniśmy jednak zabijać w sobie to co prowadzi nas do zła. Zabijać pychę, gniew, zapalczywość, a budować postawę miłości objawiającej się poprzez pokorę, łaskawość, cierpliwość, czy brak zazdrości.

Po konferencji pozostaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, w milczeniu, gdzie w ciszy izdebki własnych serc mogliśmy trwać przy Panu. Po Adoracji był czas dzielenia się i dyskusji, a następnie wspólna Msza Święta. Była też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Dzień skupienia zakończyliśmy agapą w kawiarence.

Dziękujemy za głoszone słowo, za posługę Doradców Duchowych, obecność i zaangażowanie się każdego z małżeństw, za ten wspólnie spędzony czas.

Chwała Panu.

Agnieszka i Andrzej Józefczuk

Galeria zdjęć