16 marca 2019 r. w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Mazowieckiego A. Spotkanie rozpoczęliśmy od świadectwa Irminy i Krzysztofa na temat życia w związku niesakramentalnym. Jest to Para, która po odnalezieniu Boga postanowiła zrobić wszystko, aby postępować zgodnie z Jego prawem, co ostatecznie doprowadziło ich do sakramentu małżeństwa, a następnie podjęcia posługi na rzecz osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Czas dzielenia w grupach pozwolił nam zastanowić się nad tym, w jaki sposób odkrywamy misję daną nam przez Boga i jak ją realizujemy. Uzupełniła to Droga Krzyżowa poprowadzona przez księdza Grzegorza, doradcę duchowego naszego sektora. Rozważania poszczególnych stacji przygotowane zostały przez małżeństwa z różnych ekip. Ostatnim punktem spotkania była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Jarecki. Wielką radością dla całej naszej wspólnoty było przyjęcie Karty przez sześć nowych małżeństw.

Ekipa W14A