3 marca 2018 roku Sektor Mazowiecki A Equipes Notre-Dame spotkał się w Warszawie, w Sanktuarium Św. Ojca Pio, aby wspólnie przeżywać Wielkopostny Dzień Skupienia. Na sobotnie spotkanie przybyło około 80 osób. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, po której nastąpiła konferencja, którą poprowadzili Anna i Artur Hofmann-Delbor.

W związku  z przypadającą w tym roku pięćdziesiątą rocznicą ogłoszenia encykliki Pawła VI “Humanae Vitae”, starali się oni przybliżyć przybyłym małżonkom nauczanie Kościoła na temat ludzkiej seksualności, przekazywania życia i czystości małżeńskiej. Jak wiadomo jest to niezwykle ważny i delikatny obszar życia, dlatego temat spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Po konferencji wysłuchaliśmy świadectwa małżeństwa Justyny i Łukasza Kowalskich, którzy są instruktorami naturalnych metod rozpoznawania płodności. Podzielili się oni swoimi sukcesami i porażkami oraz nauką jaką z tego wynieśli. W podsumowaniu powiedzieli, że dzięki wiedzy, którą zdobyli, znacznie pogłębili swoją relację. Dodali też, że z ich doświadczeń pracy z innymi małżeństwami wynika, że gdy ta sfera relacji małżeńskiej w jakiś sposób nie rozwija się dobrze, to rzutuje to mocno na całe ich wspólne życie. Małżeństwa w kryzysie bardzo często mają ją zaniedbaną, a małżeństwa, w których jest ona zadbana i uporządkowana przejawiają tendencję do walki i ratowania swojego związku, gdy pojawiają się inne problemy. Następnie odbyło się dzielenie w grupach, które poświęcone było temu samemu tematowi.

Przed adoracją wysłuchaliśmy krótkiego wprowadzenia na temat obrzędów Mszy Świętej oraz pięknego świadectwa Sylwii i Pawła Łozińskich, którzy podzielili się swoją historią. Opowiadali o cudzie życia i rodzicielstwa oraz wielkiej mocy modlitwy, której bardzo mocno doświadczyli. Podczas Eucharystii ks. Grzegorz Jankowski mówił o tym, żeby kłaść nacisk na mądre wychowanie, a nie „hodowanie” dzieci. W kazaniu nawiązał też do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym, mówiąc, że Boże miłosierdzie to coś znacznie większego niż samo przebaczenie. Wspomniał również o postawie starszego syna z przypowieści, zachęcając nas do pytania o bezinteresowność naszej wiary i do starania się o chęć spojrzenia na życie z Bożej perspektywy.

Cieszymy się, że pomimo dużych trudności, spowodowanych chorobami, mogliśmy razem wziąć udział we wspólnym spotkaniu i modlitwie.

Ekipa W15A

Fotorelacja ze spotkania pod linkiem:  https://photos.app.goo.gl/0LTSV1el8EeGHYD63