Dnia 02.03.2024 roku małżeństwa oraz doradcy duchowi ekip Sektora Mazowieckiego B mieli możliwość uczestniczenia w Wielkopostnym Dniu Skupienia w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, przed którą była możliwość spowiedzi. Kazanie, którego punktem
wyjścia była Ewangelia o synu marnotrawnym, wprowadziło nas w wielkopostne rozważanie problematyki ofiary. Ofiary, jaką ojciec dał z samego siebie, znając dobrze swojego syna i spodziewając się przyszłych negatywnych konsekwencji jego wyborów. Idąc jednak dalej, widzimy, że ofiara absolutnie nie jest czymś bez znaczenia, przynoszącym jedynie stratę. Jej rolą jest dawanie życia.

Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty moment przyjęcia Karty, po czym wspólnie rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową. Rozważania poszczególnych stacji zostały wcześniej przygotowane przez członków każdej ekipy w oparciu
o zagadnienia bliskie małżeństwom; dotykały trudnych kwestii i były niezwykle poruszające.
Ostatnim elementem naszego dnia skupienia była trzecia z cyklu konferencja na temat Eucharystii. Wygłosił ją dla nas, opierając się na nauczaniu Jana Pawła II, specjalnie zaproszony gość, ksiądz dr Robert Ptak, który jak sam powiedział, czuje się coraz swobodniej wśród nas, coraz więcej osób rozpoznaje. Na początku
konferencji ksiądz Robert pokrótce przypomniał najważniejsze punkty dwóch poprzednich i przeszedł do rozważania odpowiedzi na pytanie: Kogo przyjmujemy w Komunii Świętej. Dużo miejsca zostało poświęcone Duchowi Świętemu, Którym jesteśmy napełnieni po Komunii, Którego moc powinna na nowo
w nas rozpalać Eucharystia. Dalszym etapem rozważań była paruzja, odniesienie się do słów „oczekujemy Twego przyjścia w chwale” i jej realizacji w Eucharystii. Ksiądz Robert, dotykając tego tematu, przytoczył sześć punktów i każdemu z nich poświęcił chwilę analizy. Po zakończeniu konferencji był też czas na zadawanie pytań.

W trakcie spotkania była również przerwa kawowa na integrację (ze względu na Wielki Post zrezygnowaliśmy ze słodkości), działała również księgarenka i można było zaopatrzyć się w ciekawe pozycje, a dzieci miały
też zorganizowany czas i opiekę. Odbyła się również zbiórka na rodzinę w potrzebie.

Jak zawsze budująca jest wspólna obecność kapłanów, naszych doradców duchowych, oraz małżeństw; zaangażowanie w przygotowanie spotkania, wspólna modlitwa, wspólnie spędzony czas ofiarowany Bogu. Chwała Panu!

Uczestnicy WDS - Sektor Mazowiecki B