Dzień Skupienia w Sektorze Mazowieckim D

W sobotę 27 lutego 2021 roku spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69.

Weszliśmy do dużego, pięknego kościoła, w którym zastaliśmy tylko garstkę modlących się małżeństw. Zanim zaczęła się koronka, Joanna rozglądała się z nadzieją, że przybędzie więcej osób do nieco pustej świątyni. Jednak to przykre pierwsze wrażenie minęło po ujrzeniu wizerunku ks. Caffarela i ikony św. Rodziny. Dzięki temu widokowi poczuliśmy się jak u siebie.

Skupienie rozpoczęliśmy o godz. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadził ks. Kustosz Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii. Koronka została przez niego uroczyście odśpiewana przy akompaniamencie organów i pięknym śpiewie pani organistki. Oprawa modlitwy wywarła na nas wielkie wrażenie.

Po modlitwie koronką był czas adoracji oraz możliwość spowiedzi świętej. Następnie zgodnie z programem odprawione zostało nabożeństwo Gorzkich Żali. Prowadził je ks. Kustosz, który wygłosił również kazanie pasyjne. Myślą przewodnią było to, aby trwać przy Jezusie tak, jak Matka Boża trwała przy Nim nawet na drodze krzyżowej. W skupieniu na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwie Gorzkich Żali ponownie bardzo pomagały nam dźwięk organów i wspaniały śpiew pani organistki.

Na zakończenie Dnia Skupienia odśpiewaliśmy uroczyście Magnificat i zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Była również chwila na rozmowę z księdzem Stanisławem, który jest bardzo życzliwy dla ruchu END.

Abyśmy nie zasłabli w drodze, na pożegnanie od ks. Kustosza dostaliśmy ciasteczka św. Bernadetty.

Joanna i Jerzy W12D