6 marca br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia Sektora Mazowieckiego B. Około 40 osób z naszego sektora spotkało się w sobotę, by wspólnie z naszymi kapłanami modlić się, rozważać Mękę Pana Jezusa, uczestniczyć w Eucharystii oraz ubogacić się konferencją i usłyszanym świadectwem.

Rozważanie misterium Męki Pańskiej oparte na słowach św. Jan Pawła II i sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dopełniały pieśni wielkopostne w przepięknej interpretacji Warszawskiego Chóru Papieskiego im. św. Jana Pawła II.

Po Drodze Krzyżowej uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez naszych doradców duchowych. Gospodarzem spotkania był ks. Jarosław Kotula, który przewodniczył Drodze Krzyżowej i Eucharystii. Towarzyszyli nam także ojciec Tadeusz Suślik SchP, posługujący w konfesjonale i sprawujący Eucharystię w intencji naszego Ruchu oraz ks. dr Maciej Rożek-Raczyński, który posługiwał w konfesjonale i wygłosił homilię (w której m.in. wskazał na podobieństwo postawy starszego brata z Przypowieści o synu marnotrawnym i proroka Jonasza).

Następnym punktem Dnia Skupienia było świadectwo Beaty i Piotra Michalskich, którzy podzielili się swoim doświadczeniem modlitwy osobistej. Ich opowieść o wysiłkach i staraniach, jakie podejmują, aby codzienne spotkanie z Jezusem uczynić fundamentem autentycznej i przemieniającej życie relacji prawdziwie nas ubogaciła.

Po świadectwie wysłuchaliśmy konferencji ks. Krzysztofa Wonsa SDS z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie nt. codziennego, głębokiego rachunku sumienia. Dowiedzieliśmy się m.in., że punktem wyjścia do stanięcia w prawdzie o sobie powinna być kontemplacja Bożej Miłości i wypływające z niej uwielbienie i wdzięczność. Gorąco zachęcamy wszystkich do wysłuchania tej konferencji! Jest w niej materiału na wiele rozważań.

Odmówiwszy wspólnie na zakończenie Magnificat, umocnieni i wdzięczni Bogu za dar wspólnoty wróciliśmy do naszych domów. Chwała Panu!

Agnieszka i Daniel