Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Equipes – Notre Dame w Łańcucie rozpoczął się od spotkania informacyjnego dla pięciu małżeństw, pragnących poznać Ruch.

O godzinie 15.00 ks. dr hab. Waldemar Janiga przeprowadził konferencję na temat: Jakie wartości są ważne w budowaniu współczesnej rodziny? Swoje rozważania oparł na historii życia Janiny Lewandowskiej, kobiety zamordowanej w lesie katyńskim 22.04.1940 r., której przykład życia oparty jest na nieprzemijających wartościach, tak potrzebnych i oczekiwanych w dzisiejszych czasach.

Wymagania konieczne do tego, by móc budować na wartościach to:
1. Świadoma i głęboka wiara w to, że Panem mojego życia jest Bóg.
2. Świadomość służby.
3. Świadomość czasu, przemijania.

Wartości kluczowe ważne w budowaniu współczesnej rodziny to:
1. Rozwijanie poznawania wiary katolickiej.
2. Zadbanie o życie wg wartości moralnych: nazywanie tego, co dobre – DOBREM, a tego, co złe – ZŁEM.
3. Wartości nabyte poprzez uczestniczenie w praktykach liturgicznych, systematyczny udział w Liturgii Św.
4. Modlitwa rodzinna.
5. Świadomość tego, że należy się troszczyć o rodzinę, którą jest DOMOWY KOŚCIÓŁ. Rodzinę należy świadomie łączyć ze wspólnotą Kościoła Św., dbać o zachowanie tradycji i kultury, kształtować poczucie przynależności narodowej.
6. Odpowiedzialność za misje. Świadomość bycia uczniem Chrystusowym, ale również czynienia innych uczniami Jezusa.

Na koniec ks. dr hab. Waldemar Janiga poświęcił obraz ojca Henri Caffarela, który będzie peregrynował do rodzin należących do ruchu END. Kolejnym bardzo ważnym elementem Wielkopostnego Dnia Skupienia była godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Komunią Świętą.

Następnie po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy udali się do dolnego kościoła, by przy wspólnym stole spożyć przygotowaną kolację oraz spędzić czas w gronie znajomych.

Po posiłku uczestnicy Wielkopostnego Dnia Skupienia udali się na konferencję wygłoszoną przez dr Justynę Kulę-Lic pt. Błędy wychowawcze i ich skutki. Dr Justyna z punktu widzenia wieloletniego psychiatry, pracująca z dziećmi i młodzieżą, przedstawiła przykłady najczęściej popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Zapoznała słuchaczy z przykrymi faktami, dotyczącymi rozpadu małżeństw oraz tragedie opuszczonych i samotnych dzieci. Udzieliła kilku wskazówek, w jaki sposób starać się nie popełniać błędów wychowawczych:

1. Należy pogłębiać więzi małżeńskie.
2. Poświęcać czas rodzinie.
3. Rozmawiać w rodzinie nie tylko na “wygodne” tematy, ale również uświadamiać dzieci o zagrożeniach tego świata (konieczność przeprowadzania rozmów o ludzkiej seksualności).
4. Zapewnienie dzieciom poczucia zaufania i bliskości.
5. Praca z samym sobą nad swoimi ułomnościami, złymi skłonnościami.

Na tej konferencji zakończono świętowanie Wielkopostnego Dnia Skupienia.

Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu i przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Szczęść Boże,
Joanna i Wojciech Kluzowie z III Ekipy Łańcut

Zdjęcia: Piotr Fryń Pilotaż Rzeszów