20 marca 2010 roku we Wrocławiu w parafii św. Michała Archanioła ekipy Sektora Śląskiego przeżywały Wielkopostny Dzień Skupienia.

Po zawiązaniu wspólnoty i wzajemnym przywitaniu udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Siemieniewski. Podczas homilii ks. biskup przypomniał, że małżeństwo nieustannie winno się odradzać. Czas Wielkiego Postu jest nie tylko czasem nawrócenia, ale również czasem “remontu” naszych małżeńskich i rodzinnych relacji, więzi.

Po Eucharystii uczestniczyliśmy w zwiedzaniu domu w którym wychowywała się Edyta Stein. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną w czasie swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 roku w Kolonii, a świętą – 11 października 1998 roku w Rzymie. “Edyta Stein, pochodząca z rodziny żydowskiej, porzuciła błyskotliwą karierę naukową, by zostać karmelitańską mniszką, przybierając imię Teresy Benedykty od Krzyża i zmarła w obozie zagłady w Auschwitz, jest symbolem dramatów Europy naszego stulecia” – oświadczył Papież 1 października 1999 roku, proklamując ją współpatronką Europy.

W czasie obszernej konferencji osobę, dorobek oraz dokonania Edyty Stein przybliżył ks. profesor Jerzy Machnacz.

Na zakończenie w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu wielbiliśmy Boga i dziękowaliśmy Mu za wszelkie otrzymane łaski, jakimi nas obdarzył. Przepraszaliśmy za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Prosiliśmy o siły do przezwyciężania trudności napotkanych na naszej drodze ku świętości.

Galeria zdjęć