Łagiewniki 2012W minioną sobotę, 10 marca, wzorem lat ubiegłych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach swój wielkopostny dzień skupienia przeżywali małżonkowie tworzący ekipy sektora śląskiego Equipes Notre-Dame.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyła znakomita większość spośród przeszło 90 małżeństw sektora. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w której w przygotowanych przez siebie rozważaniach poszczególni małżonkowie powierzali siebie ze wszystkim, co jest dla nich ważne – rodzinami i bliskimi, sprawami osobistymi i zawodowymi, a także z Ruchem w wymiarze zarówno ekipy czy sektora, ale również w wymiarze ogólnoświatowym.Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana przez ks. bpa. Damiana Muskusa OFM, sufragana krakowskiego. W homilii ks. biskup podkreślał ważną rolę przebaczenia w relacjach nie tylko małżeńskich, ale i każdych innych.
Uczestniczący w dniu skupienia małżonkowie mieli nadto możliwość wysłuchania konferencji ks. Wojciecha Draba, którą z racji jego nieobecności, w jego imieniu odczytała para sektora. W adoracji Najświętszego Sakramentu – niejako na zakończenie części formacyjnej spotkania – małżonkowie stawali przez Panem w jedności modlitwy uwielbienia i zawierzenia siebie.
Bardzo ważną cechą corocznych spotkań jest element radosnego bycia razem – na początku, w oczekiwaniu na kolejnych przybywających, dalej – podczas przerw między kolejnymi punktami planu dnia, aż w końcu podczas wspólnego posiłku na zakończenie.
Dziękujemy wszystkim małżonkom uczestniczącym w wielkopostnym dniu skupienia – za obecność, świadectwo i zaangażowanie w każdą sprawowaną tam posługę.

Galeria zdjęć