WYBAW MNIE PANIE PRZEZ TWE MIŁOSIERDZIE (godzina czytań z dn.16,11)

W dniu 15 listopada w Wigilię Matki Bożej Miłosierdzia została zabrana do domu Ojca nasza ukochana siostra Władzia Sygulska uczestniczka I ekipy wieluńskiej.
Władzia była osobą otwartą, pokorną, odważną, pogodną pełną serdeczności.

Poznaliśmy się w Ruchu Domowego Kościoła, Władzia i Włodek byli parą filialną byli dla nas drogowskazem i podporą w trudnych czasach w kościele.
W roku 2000 zostali zaproszeni wraz z grupą innych małżeństw na IX Międzynarodowe Zgromadzenie Ruchu Ekipes Notre Dame do Santiago de Compostella. Po tym wydarzeniu spotkaliśmy się razem i w naszych sercach zrodziła się myśl, aby w Łodzi i w Wieluniu powstał ruch END. Tak też się stało, powstała pierwsza ekipa łódzko-wieluńska wraz z doradcą duchowym ks.dr. Markiem Plutą. Ekipa ta trwała 7 lat, staliśmy się rodziną “nie z krwi”, ale z przyjaźni.

Władzia dała się poznać jako osoba pełna wiary, odpowiedzialności, co objawiało się w jej codziennej modlitwie zawierzenia za małżeństwo, rodzinę, a także za ruch END. Miłość do Chrystusa przenosiła na swojego męża, dzieci i wnuki. Codzienna eucharystia umacniała ich sakrament małżeństwa oraz zaangażowanie w ruchu END.

Władziu dałaś nam się poznać jako uczynna prawniczka, a także byłaś bardzo utalentowana (malowałaś obrazy i sadziłaś piękne kwiaty w swoim ogrodzie, który był twoją radością).
Dziękujemy Ci Władziu za Twoje swiadectwo wiary i miłości do Boga i ludzi.

Hania i Jozef Ekipa Ł-1

Łodź 18.11.2020 r.