DSC_0242.JPGDrugi dzień XI Zgromadzenia END rozpoczął się liturgią niedzielną sprawowaną przez arcybiskupa miasta Brasilia. Liturgię koncelebrowało ponad 400 księży, doradców duchowych ekip. Organizatorzy zadbali o bardzo uroczysty charakter liturgii. Kilkudziesięcioosobowy chór, stojący po lewej stronie ołtarza, ubrany w białe szaty symbolizował chóry anielskie. Wykonywał piękne, pełne dynamiki pieśni brazylijskie.

Po drugiej stronie ołtarza z łodzi rybackiej, spoglądała Matka Boża Aparecida, opiekunka Brazylii. Zgromadzeni członkowie ekip, każdy w swoim ojczystym języku, odpowiadali na wezwania celebransa. Mimo tej różnorodności widać było wielką jedność uczestników, których gromadził Jezus Chrystus. Ta jedność i radość zebranych wyraziła się najpełniej w znaku pokoju.

Pomimo tak wielu uczestników, dość ciasno zgromadzonych na stadionie Nilson Nelson wszystkim udzielono Komunii Świętej. Pragniemy to podkreślić, gdyż z uznaniem przyjmujemy niezwykle dobre przygotowanie organizacyjne Zgromadzenia. Po Mszy Świętej wspaniałą konferencję wygłosił Dominikanin Ojciec Timothy Radcliffe. Opierając się na tekście z Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie nakreślił drogi formowania małżeństw i wskazał zadania, jakie wobec postępującej deprecjacji wartości małżeństwa przyjdzie realizować członkom END.

W kolejnej konferencji Dominikanin Ojciec Marcovits mówił o ojcu Caffarelu, jako o człowieku spotkania. Przypomniał, że wszystkie wspaniale dzieła w jakich uczestniczył ojciec Caffarel rozpoczęły się, gdy Caffarel spotkał Chrystusa. Sam Caffarel tak mówił o tym wydarzeniu: Mając 20 lat poczułem, że Chrystus stał się dla mnie kimś. Och! Nic spektakularnego. Któregoś marca poczułem, że jestem kochany i kocham.” Przypomniał o zasadniczym celu END, świętości małżeństw. Przypomniał, że myśl o beatyfikacji pojawiła się właśnie w Brazylii. Tutaj właśnie ojciec Caffarel jest żyjącym kapłanem, co jest najważniejszą cechą tych, którzy odeszli do Pana a są postrzegani, jako święci. Przedpołudniowe spotkanie zakończyło się konferencją małżeństwa de Corn z Francji, parę łącznikową naszej strefy. Przypomnieli podstawy ruchu END, zasadnicze wskazania Karty END, odwołali się ducha ekip, jakie nakreślił ojciec Caffarel. Wezwali do świętości małżeństw i modlitwy o beatyfikację ojca Caffarela.

Po ich wystąpieniu przejechaliśmy do hal Expo, gdzie zjedliśmy obiad i zasiedliśmy do dzielenia się w ekipach utworzonych z uczestników Zgromadzenia. Nasze dzielenie było animowane tekstem o miłosiernym Samarytaninie. Jak zwykle dzielenie okazało się wielkim świadectwem wielkości ojca Caffarela, który dzielenie w ekipach na zadany temat uczynił metodą podążania za Chrystusem. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i udaliśmy się do hoteli.

Helena i Paweł Kukolowiczowie
Zdjęcia Leszek Kukułka

Galeria zdjęć