XIV Pielgrzymka Super-Regionu Polska Europa Centralna w Licheniu w ujęciach fotoreportera: